search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Advokatsamfundets sjukvårdsförsäkring: Stora förbättringar från årsskiftet

Att teckna en sjukvårdsförsäkring för byråns anställda och delägare kan vara en klok investering för advokatbyrån. Från årsskiftet innehåller dessutom Advokatsamfundets sjukvårdsförsäkring flera nyheter som också kan bidra till att förebygga sjukdom och sjukfrånvaro.

Advokatsamfundet har i ett antal år erbjudit ledamöterna en sjukvårdsförsäkring. Men från den 1 januari 2013 omfattar försäkringen flera nya moment, som gör den ännu mer prisvärd för byråerna.

Petter Larsson på Länsförsäkringar vill särskilt lyfta fram de nya förebyggande insatserna.

– Nyheterna står för ett långsiktigt tänkande där man arbetar med både kropp och själ för att minimera framtida besvär, säger han.

Ett exempel på denna helhetssyn är den nya tjänsten Hälsoprofil, där den försäkrade enkelt kan kartlägga sin hälsa och eventuella problemområden framför datorn hemma. Med hjälp av hälsoprofilen kan man exempelvis upptäcka dåliga kostvanor, som på längre sikt annars kan leda till högt blodtryck eller diabetes.

Förutom de nya förebyggande tjänsterna omfattar försäkringen från årsskiftet också arbetslivsinriktad rehabilitering. Kärnan i försäkringen är i övrigt densamma som tidigare: att garantera de försäkrade snabb vård när de behöver det, så att avbrotten i verksamheten minimeras.

Frida Engvall, ansvarig för sjukvårdsförsäkringen hos försäkringsmäklaren Willis som hjälpt Advokatsamfundet att handla upp försäkringen, är mycket nöjd med resultatet.

– Detta är den absolut mest fullmatade sjukvårdsförsäkringen på marknaden, säger hon, och fortsätter:

– Man kan sammanfatta det som att försäkringen erbjuder ett helhetsgrepp på hälsa och sjukvård, med förebyggande insatser såväl som sjukvård och rehabilitering, säger hon, och konstaterar att det redan märkts ett stort intresse från advokatbyråerna för att teckna försäkringen.

 

Fakta om Advokatsamfundets sjukvårdsförsäkring

Den försäkrade får, när han eller hon behöver vård, via ett speciellt telefonnummer kontakt med någon av Länsförsäkringars omkring 900 vårdgivare runt om i landet. Efter kontakten garanteras en första medicinsk rådgivning av specialistläkare, sjukgymnast, psykolog eller annan relevant person inom sju arbetsdagar.

Efter utredning garanterar försäkringen behandling, exempelvis i form av en operation, inom 20 dagar från att försäkringsbolaget godkänt behandlingen.

 

Nyheter i sjukvårdsförsäkringen

Från årsskiftet omfattar försäkringen också arbetslivsinriktad rehabilitering, det vill säga rehabiliteringsutredning, rehabiliteringsplan och åtgärder.

Andra nyheter från den 1 januari 2013 är att försäkringen innehåller förebyggande insatser i form av hälsoprofil, hälsoprogram och personligt samtalsstöd.

Hälsoprofil är en webbtjänst där den försäkrade besvarar ett antal frågor om livsstil. Det handlar bland annat om stress och motions-, tobaks-, alkohol- och matvanor. Resultatet blir en rapport som vägleder till nästa steg, som att till exempel motionera mera.

Hälsoprogram är fem olika webbaserade tjänster som ger kunden hjälp med att sluta röka; att få balanserade alkoholvanor; att stressa mindre; att må bättre genom att förebygga negativa tankar och depression samt att förebygga hjärtsjukdomar och diabetes. Alla tjänsterna utgår från individen och baseras på ett antal frågor som besvaras då man börjar programmet.

Personligt samtalsstöd är en telefontjänst dit den försäkrade kan ringa för personligt stöd 24 timmar om dygnet. Telefonen bemannas av beteendevetare som kan ge medarbetarstöd; chefsstöd; psykologstöd för privata och arbetsrelaterade problem.; enklare ekonomisk och juridisk hjälp samt hälsocoachning.

Försäkringsgivare till sjukvårdsförsäkringen är Länsförsäkringar. De som redan tidigare tecknat sjukvårdsförsäkringen omfattas automatiskt av de nya delarna.

För mer information om sjukvårdsförsäkringen, se Advokatnätet eller Länsförsäkringars webbplats, eller kontakta Willis på advokatservice@willis.com eller telefon 08-546 359 60.

Annons
Annons