search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatsamfundets disciplinverksamhet 2012: Etiksatsning har gett resultat

Trots en viss ökning av antalet anmälningar mot advokater fann Advokatsamfundets disciplinnämnd att betydligt färre advokater begått allvarliga fel under 2012 än året innan. Inte någon advokat uteslöts ur samfundet, och antalet varningar minskade också kraftigt.

Endast 73 avgjorda ärenden under 2012 ledde till någon påföljd för de anmälda advokaterna. Motsvarande siffra 2011 var 136. Särskilt minskade de allvarligaste påföljderna, uteslutning (inte någon under 2012, jämfört med 1 2011), varning med straffavgift (8 under 2012 jämfört med 26 2011) samt varning (10 under 2012, jämfört med 31 2011). Den vanligaste påföljden var erinran, som utdelades till 55 advokater (att jämföra med 78 under 2011).

En bidragande orsak till att antalet fällningar är färre är att färre ärenden har prövats av disciplinnämnden i plenum. De allra flesta anmälningarna avgjordes i någon av disciplinnämndens tre prövningsavdelningar. 118 ärenden togs upp i nämnden i plenum.

– Särskilt glädjande är det att yngre och nyblivna advokater sällan ställs inför disciplinnämnden. Det visar att satsningen på etikutbildningen verkligen gett resultat, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i en kommentar.

Under det senaste decenniet har Advokatsamfundet satsat långsiktigt på att öka kunskaperna i advokatetik hos både advokater och biträdande jurister. År 2004 införde Advokatsamfundet krav på avlagd advokatexamen för att kunna beviljas inträde i Advokatsamfundet, där tyngdpunkten ligger på etiska frågor. Samma år infördes också ett krav på professionell vidareutbildning för alla verksamma advokater, vilket innebär att de varje år har att genomgå minst 18 timmars utbildning.

Totalt fick Advokatsamfundets disciplinnämnd under 2012 ta emot 567 disciplinanmälningar. Det är 70 fler än under 2011. Samtidigt är den långsiktiga trenden att det blir färre anmälningar trots att advokatkåren växer kraftigt.

Annons
Annons