search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokater kämpar för rättsstaten i Afrika

– I den perfekta rättsstaten, som vi föreställer oss den, består en stor del i att tillförsäkra tillgången till rättshjälp!

Den kenyanske advokaten Donald Deya är vältalig, och hans exakta formuleringskonst klingar av god retorisk common law-tradition.

Donald Deya är generalsekreterare för Pan-African Lawyers Union (PALU). I slutet av 2012 besökte han Sveriges advokatsamfund tillsammans med PALU:s programansvarige, juristen François Godbout från Québec.

Advokatorganisationen PALU:s syfte är att leda utvecklingen av rätten och advokatkåren på den afrikanska kontinenten. Organisationen är intresserad av utvecklingsfrågor i stort, och betonar starkt arbetet för att stärka rättsstaten och de mänskliga rättigheterna.

PALU har medlemmar i alla Afrikanska unionens 54 medlemsstater. Nationella och regionala advokatsamfund kan vara medlemmar, men också enskilda advokater. PALU grundades 2002 som en paraplyorganisation för afrikanska advokater och advokat­organisationer.

I början sköttes arbetet av verkställande kommitténs medlemmar på volontärbasis. Men för två och ett halvt år sedan blev bördan för tung, och PALU rekryterade Deya och Godbout från den regionala advokatorganisationen East African Law Society för att skapa ett sekretariat.

Sekretariatet förlades till Arusha i Tanzania, eftersom Afrikanska domstolen för mänskliga rättigheter har sitt säte där. Domstolen meddelade sin första dom i december 2009.

– Den nya domstolen behövde uppmärksamhet och stöd. När domstolens arbetsvolym ökar, är det våra medlemmar som är ombud i målen. Då finns vi i Arusha som en resurs och en bas för advokaterna, säger Donald Deya.

Den afrikanska kontinenten är vidsträckt, och rättssystemen skiljer sig kraftigt mellan regionerna och staterna. Anglosaxisk common law är utbrett i många länder, medan andra följer den kontinentaleuropeiska code civil, enligt fransk eller belgisk tradition. I Nordafrika är islamisk rätt vanlig – med anstrykning åt engelsk eller fransk rätt. De portugisisktalande ländernas rättssystem har sin särprägel. Därtill kommer en rad traditionella afrikanska rättsordningar.

– Trots skillnaderna i våra rättssystem och bakgrunder, kan vi destillera fram några kärnvärden som hela advokatkåren strävar mot: advokatetik i verksamheten, det allmänna bästa, rättsstatens värden. De sträcker sig utöver de skilda rättssystemen och väcker gemensamma känslor hos många människor, säger Donald Deya.

Enligt Deya ser sig advokaterna i de flesta afrikanska länder som en yrkeskår som bör ta ställning för rättsstaten – och som i många fall måste konfrontera landets regering.

På nationell nivå är PALU:s roll att hjälpa medlemmarna agera och att bygga upp deras kapacitet att stärka rättsstaten och de mänskliga rättigheterna.

På regional nivå och på kontinent­nivå växer möjligheterna att använda organ och institutioner för att stärka mänskliga rättigheter – inte minst genom domstolarna. PALU har agerat mot stater i domstol i några typfall, för att ge medlemmarna exempel på hur de kan göra.

– Domstolarna på regional och kontinental nivå kan ge goda bidrag till utvecklingen av mänskliga rättigheter, eftersom regeringarna har gjort så långtgående åtaganden. Nu har vi verktyg som biter! säger Donald Deya.

Men målet är inte alltid framgång i rätten, berättar Deya och berättar om korruptionsmål som PALU har drivit i södra Afrika.

– ”Public interest litigation” handlar inte om att vinna i domstolen. Det är en bonus, men det viktigaste är att vinna den allmänna opinionen. Processen väcker opinion kring sakfrågan, skapar åsikter och kan skapa en hel kedjereaktion!

Läs mer på PALU:s webbplats

Annons
Annons