search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Viktigt att identifiera sina värderingar

Yttre belöningar och hot om sanktioner fungerar bra för att motivera människor till enkla, basala uppgifter. Men så snart en uppgift blir mer komplex krävs andra former av motivation. Det egna engagemanget för arbetsuppgifterna blir då avgörande.

Det var utgångspunkten för advokat Michael Wernstedts föredrag om värderingsbaserat självledarskap på Advokat i framtidens oktoberseminarium i Stockholm den 25 oktober.

Wernstedt utgick från forskning som visar att högre lön inte alls automatiskt leder till bättre prestationer hos anställda i dagens komplicerade samhälle. Nyckeln till goda prestationer stavas i stället passion för uppgifterna. Passionen vilar i sin tur på tre delar: att den anställde finner mening i arbetsuppgifterna; att han får utvecklas och bli bättre på det han gör; och att han har möjlighet att styra över arbetet själv.

En viktig del i att uppnå denna känsla av passion är att bli medveten om sina egna värderingar, förklarade Michael Wernstedt, som också konstaterade att människor som tänkt igenom sina värderingar enligt forskningen är både lyckligare och mer villiga att bidra till en bättre värld. Han satte därför seminariedeltagarna i arbete, när var och en av dem skulle fundera över sina värderingar och lista mellan fem och nio egna kärnvärderingar. De unga advokaterna och juristerna fick sedan arbeta två och två med att berätta för varandra om någon av sina kärnvärderingar, och om någon händelse som tydliggjort just den värderingen.

Michael Wernstedt talade också om vikten av att ta fasta på sina styrkor i stället för på sina svagheter.

– Om vi fokuserar på våra styrkor mår vi bättre och vi presterar bättre. Tittar man på sina svagheter kan man som bäst bli genomsnittligt bra. För att bli enastående krävs det att man riktar in sig på sina styrkor, sammanfattade Michael Wernstedt. 

Som en träning i att fokusera på människors starka sidor fick seminariedeltagarna berätta för varandra, två och två, vilka styrkor de identifierat hos sina respektive samtalspartner under den tidigare parövningen. Övningen blev uppskattad. När Michael Wernstedt avslutningsvis bad deltagarna att var och en berätta om sin personliga ”pärla” från seminariet tog många upp just detta, att det var en aha-upplevelse både att får höra om sina egna styrkor, och att hitta dem hos andra.

Annons
Annons