search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Thomas Rolén ska förbereda en sammanhållen polismyndighet

Kammarrättspresident Thomas Rolén får regeringens uppdrag att utreda hur den planerade sammanslagningen av polismyndigheterna ska genomföras.

Sammanslagningen av dagens 21 länspolismyndigheter och Rikspolisstyrelsen till en myndighet ska enligt regeringens planer genomföras den 1 januari 2015, och innebär den största omorganisationen inom svensk polis sedan 1965.

En förutsättning är dock att riksdagen röstar igenom förslaget, som lagts fram i budgetpropositionen.

Thomas Rolén har ännu inte fått några direktiv för utredningen, men planerar att börja förbereda utredningsarbetet. Han uppgav på presskonferensen i mitten av november att han avser att begära tjänstledigt från uppdraget som kammarrättspresident under utredningstiden.

Thomas Rolén som är kammarrättspresident i Stockholm var tidigare generaldirektör för Domstolsverket. Han har också haft flera olika uppdrag inom Justitiedepartementet, och hållit i en rad statliga utredningar.