search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Sverige valdes inte in i MR-rådet

Trots svenska förhoppningar valdes Sverige inte in i FN:s råd för de mänskliga rättigheterna. Sverige kom sist. Omröstningsförfarandet får kritik.

Sverige förlorade nyligen omröstningen om medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter, MR-rådet, när FN:s generalförsamling röstade in 18 nya stater. Endast i en av grupperna, Västeuropa och övriga länder, fanns det fler kandidatländer än platser. I sin grupp tävlade Sverige mot Irland, Grekland, USA och Tyskland om tre platser.

Rösterna fördelades enligt följande:

• USA 131

• Tyskland 127

• Irland 124

• Grekland 78

• Sverige 75

Det faktum att varje region har ett visst antal platser och att majoriteten av grupperna gjort upp på förhand om vilka stater som skulle få kandidera har lett till att bland annat Venezuela, Pakistan och Etiopien nu sitter med i MR-rådet.

De nya medlemmarna i MR-rådet är Tyskland, Irland, USA, Elfenbenskusten, Etiopien, Gabon, Kenya, Sierra Leone, Japan, Kazakstan, Pakistan, Sydkorea, Förenade arabemiraten, Estland, Montenegro, Argentina, Brasilien och Venezuela. MR-rådet har 47 medlemmar, som väljs för tre år. Rådets möten hålls i Genève.

Omröstningsförfarandet har kritiserats av människorättsorganisationer, bland annat Human Rights Watch. Flera av de invalda staterna har också fått allvarlig kritik för egna brister på MR-området.

Annons
Annons