search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2012 om inte annat anges.

Affärsjuridiska uppsatser 2012 (Iustus. 351 s.)

Bank & försäkringsvolymen 2012/2013 (Stockholm : Far Akademi. 1649 s.)

Bringing a case to the European Court of Human Rights : a practical guide to admissibility criteria / with a foreword by Nicolas Bratza (2. ed. Strasbourg : Council of Europe. 124 s.)

Butler, William E.: Russian law (3. ed. Oxford Univ. Press, 2009. 923 s.)

Börsvolymen 2012/2013 (Stockholm : Far Akademi. 1379 s.)

Dahlberg, Mattias: Internationell beskattning (3. uppl. Studentlitteratur. 483 s.)

Dahlstrand, Karl: Kränkning och upprättelse : en rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer (Lund : Lunds univ. 335 s. Lund studies in sociology of law ; 39. Diss. Lund, 2012)

Ebervall, Lena: Mördaren i folkhemmet : en roman / Lena Ebervall och Per E Samuelson (Stockholm : Piratförlaget. 430 s.)

I immaterialrättens gränsland / Malin Forsman, redaktör ; Anna-Karin Abdon m.fl. (Jure. 113 s.)

Kriminalstatistik  2011 (Brottsförebyggande rådet. 333 s. Rapport / BRÅ ; 2012:11)

Mannelqvist, Ruth: Arbetsförmåga i sjukförsäkringen : rätt och tillämpning ( Iustus. 298 s.)

Michanek, Gabriel: Den svenska miljörätten / Gabriel Michanek, Charlotta Zetterberg (3. uppl. Iustus. 554 s.)

Nedslag i den nya arbetsrätten / Birgitta Nyström, Örjan Edström, Jonas Malmberg, red. (Liber. 237 s.)

Nordh, Robert: Processens ram i tvistemål : om yrkande och grunder, ändring av talan m.m (3. uppl. Iustus. 165 s. Praktisk process ; 1)

Norée, Annika: Kriminalrätten : övningsmaterial (5. uppl. Norstedts juridik. 218 s.)

Ny skollag i praktiken : lagen med kommentarer (3. uppl. Upplands Väsby : Svensk facklitteratur. 344 s.)

Risvig Hansen, Carina: Contracts not covered, or not fully covered, by the Public Sector Directive (Copenhagen : DJØF Publishing. 358 s.)

Sahlin, Richard: Merkostnader för försäkrade genom vårdbidrag eller handikapp­ersättning : frågan om Försäkringskassans uppdrag och ansvar (Jure. 305 s.)

Singer, Anna: Barnets bästa : om barns rättsliga ställning i familj och samhälle (6. uppl. Norstedts juridik. 380 s.)

Socialförsäkringsbalken : en kommentar. Avd. D, Särskilda förmåner vid funktionshinder / Lars-Göran Hessmark m.fl. (2. uppl. Norstedts juridik. 82 s.)

Svart, grått, vitt : en lärobok om ekonomisk brottslighet / Herbert Jacobson m.fl. (Studentlitteratur. 264 s.)

Träskman, Per Ole: Narkotikastraffrätten. (Norstedts juridik, 2012. 266 s.)

Volgsten, Ulrik: Musiken, medierna och lagarna : musikverkets idéhistoria och etablerandet av en idealistisk upphovsrätt (Möklinta : Gidlund. 224 s.)

Öman, Sören: Anställningsskyddspraxis (6. uppl. Jure. 512 s.)

Annons
Annons