search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Advokat anklagas för antisemitism

En advokat i Lyon anklagas för antisemitism sedan advokaten krävt att domaren i ett civilmål ska bytas ut. Anledningen är att domaren heter Lévy och svarandens far Moïse. Det faktum att båda har judiska namn kan, enligt advokaten, leda till misstankar om att domaren är partisk.

Det progressiva franska domarfacket Le Syndicat de la magistrature fördömer advokatens begäran och kallar den för ett antisemitiskt angrepp ”förklätt i juridiska pseudoargument”.

 

Kritiserad högförräderilag undertecknad

Den ryske presidenten Vladimir Putin har nu undertecknat en omdiskuterad lag om högförräderi. Lagen har därmed trätt i kraft.

Lagen, som antogs av det ryska parlamentet i slutet av oktober, har väckt mycket oro hos människorättsaktivister och organisationer som Amnesty International.

Lagen utvidgar förräderibrottet från spioneri och stöd till främmande makt, till att också omfatta inre aktiviteter som kan hota landets säkerhet och territoriella integritet. Definitionen av nationell säkerhet är mycket oklar, och MR-förkämpar befarar att lagen kan komma att användas för att stoppa politisk opposition och arbete för mänskliga rättigheter.

Bland de aktiviteter som skulle kunna komma att pekas ut som högförräderi nämner människorättsaktivister som BBC talat med kontakter med Amnesty eller en anmälan till Europadomstolen.

 

Sri Lankas regering uppmanas att värna rättsstaten

Flera framträdande domare i Sri Lanka har under den senaste tiden utsatts för hot och attacker. Nu uppmanar International Bar Associations Human Rights Institute, IBAHRI, i ett brev till landets president, regeringen att skydda domarna och att värna rättsstaten.

Redan år 2009 konstaterade IBAHRI i en rapport att domstolarnas oberoende och förtroendet för rättsstaten var utsatt för hårt tryck i Sri Lanka.

Annons
Annons