search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Mördaren i folkhemmet
Författare: Lena Ebervall, Per E Samuelsson 
Förlag: Piratförlaget

1941 dömdes idrottsmannen och handlaren Olle Möller till tio års straffarbete för att ha strypt den 10-åriga Stockholmsflickan Gerd. 20 år senare, 1959, dömdes han för ett kvinnomord i Örebro – Fjugestamordet blev ett av 1900-talets mest uppmärksammade och omdiskuterade brottmål. Olle Möller dömdes utan egentlig bevisning i båda rättegångarna och hävdade till sin död 1983 att han dömts oskyldig. Boken som bygger på noggrann källforskning beskriver i romanens form hur en enskild individ blev behandlad och dömd på förhand av myndigheter, allmänhet och press.    

 

Titel: Civilprocessen : rättegång samt skiljeförfarande och medling
Författare: Bengt Lindell 
Förlag: Iustus

En kraftigt omarbetad och delvis nyskriven tredje upplaga av denna handbok som tar ett samlat grepp om hela civilprocessen. Boken går bland annat igenom rättsväsendets organisation, forumreglerna, parterna och deras talan, processen i tingsrätt och överrätt, olika slags avgöranden, rättegångskostnader, bevisfrågor samt skiljeförfarande och medling. Sedan den andra upplagan av boken utgavs år 2003, har stora förändringar skett särskilt med anledning av reformen ”En modernare rättegång” som trädde i kraft 2008. En total översyn har därmed gjorts av boken både vad gäller innehåll och disposition.

 

Bisarr rättsfilosofi

I boken Bisarr rättsfilosofi gör Christina Ramberg, professor och jur. dr, ett lite annorlunda  försök att närma sig tunga rättsfilosofiska frågor på ett både kritiskt och lättsamt sätt. Boken som är kryddad med en hel del historier och roliga exempel finns att läsa som e-bok på författarens hemsida www.christinaramberg.se/.

 

Nya rapporter

Efteråt är allting för sent : om utredningar av vissa dödsfall (Statskontoret)

Sedan 2008 utreder Socialstyrelsen de fall där barn dör på grund av brott, i syfte att utforma förebyggande åtgärder. Statskontoret konstaterar i sin rapport att det finns stora brister i myndighetens utredningsarbete. Man menar att uppdraget är otydligt, att underlaget är för litet och dåligt analyserat och därför inte praktiskt användbart och att Socialstyrelsen inte gjort tillräckligt för att sprida kunskapen om analysresultaten.

 

En ny modell för Migrationsverkets för­ordnanden av offentliga biträden
(Statskontoret)

Statskontoret har granskat hur offentliga biträden utses i migrationsärenden. Man har bland annat funnit brister i lämplighetsbedömningen av de jurister som anmäler sig som offentliga biträden, att Migrationsverkets riktlinjer inte alltid följs och att det saknas en samlad dokumentation över övriga juristers kvalifikationer och erfarenheter inom asylområdet. För att förbättra förordnandeprocessen och göra den mer enhetlig föreslår Statskontoret att Rättshjälpsmyndigheten får i uppdrag att utföra den grundläggande lämplighetsbedömningen.

 

Rättsväsendets informationsförsörjning och den personliga integriteten
(Datainspektionen, DI)

DI har granskat det elektroniska informationsutbyte (Rättsväsendets informationsförsörjning, RIF) som utvecklas inom rättsväsendet. DI identifierar stora brister i skyddet av personuppgifter som skickas mellan de olika myndigheterna i samband med brottmål. Granskningen visar att myndigheterna som ingår i RIF-samarbetet inte har gjort någon gemensam analys av hur man ska upprätthålla skyddet av personuppgifterna. Kunskapen om de regler som ska skydda den personliga integriteten varierar också mycket mellan myndigheterna.

Rapporterna går att läsa på respektive myndighets hemsida.

Annons
Annons