search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Är Costa del Sol uppköpt av rysk maffia?

Advokat Göran Rise kritiserar den bild som Walter Kegö gav av Spanien i förra numret av tidskriften Advokaten.

I senaste numret av Advokaten finns ett fylligt reportage om ett angeläget seminarium i regi av Folk och Försvar på temat den internationella organiserade brottsligheten.

En av huvudtalarna var Walter Kegö, som representant för Institute for Security and Development Policy, ISDP, en helsvensk organisation som i huvudsak finansieras via UD.

Walter Kegö redovisade ISDP:s forskning på kriminella nätverk från forna Sovjetunionen och dess framfart inom EU. Han uttalade sig bland annat om ”eländet i Spanien” och att ryska kriminella köpt upp nästan hela Solkusten med pengar från narkotikasmuggling.

Walter Kegös beskrivning av det ”spanska eländet” synes ha stått oemotsagd.

Jag vill ge läsarna en annan verklighetsbild av ”eländet” i Spanien.

Under snart 15 år har jag varit verksam som advokat på Solkusten. Jag vill påstå att jag vet vad jag talar om när jag gör gällande att påståendet inte är sant.

Det är ett allvarligt övergrepp på Spanien och på oss som är verksamma i den finansiella sektorn.

Vi kan inte namnge ett enda objekt inom avfallshantering, byggindustri, banker, bevakningsföretag, köpcentra, hotell med mera som köpts upp av ryssar.

Borgmästaren Ángeles Muñoz Uriol och turistrådet José Luis Hernández i Marbella anser att påståendet är rent förtal, ¡Es un disparate!, när jag berättade om den ryktesspridning som äger rum med stöd av svenska skattepengar.

Costa Segura är rätt benämning på Solkusten, säger polischefen Rafael Mora Cañizares och chefen för säkerhetspolisen Felix Romero när jag visar dem reportaget.

Alla finansiella transaktioner måste idag ske via bank, vilket innebär att köpare måste skaffa sig bankkonto i Spanien och uppge varifrån pengarna kommer och visa deklarationer på att skatt är betald.

Det går inte att gömma sig bakom till exempel ett Cypernregistrerat bolag, då bolagets beneficial owner måste anges.

ISDP:s verksamhet kan säkert vara av godo och till fromma för bekämpande av kriminella organisationer. En förutsättning härför är att ISDP åtnjuter förtroende och inte klampar runt med fantasifulla rubriker och ovederhäftiga uttalanden, som kan skada själva saken och inte minst ISDP självt.

Annons
Annons
Annons