search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Utpressning slår mot kontantföretag

Utpressning är vanligare inom kontantintensiva branscher, där svartarbete förekommer och där det finns kontaktytor mot kriminella. Det visar en studie publicerad av Brottsförebyggande rådet (Brå).

Det är främst företag inom byggbranschen, restaurang­näringen samt småbutiker som drabbas av utpressning, enligt studien. I 59 procent av de studerade förundersökningarna tillhör utpressaren grupperingar inom organiserad brottslighet. I dessa miljöer används utpressning som inkomstkälla och för att vinna status.

En form av utpressning är så kallad beskyddarverksamhet. I Sverige antar den två former, problemlösning och ”försäkringar”.

Oavsett form visar studien att det är riskfyllt att börja betala eftersom det snarare leder till fler utpressningskrav. Exempel finns där ”beskyddarna” tagit över företaget och kört det i botten för att få ut snabba pengar.

Utpressare använder subtila hot och anspelningar på företagarens privatliv för att skrämmas och få företagaren dit de vill, medan våld är ovanligt.

Råd till företagare:

1. Betala inte utpressningskraven. Den som betalar visar att det finns pengar, att man är påverkningsbar och att kravet från utpressaren är ”legitimt”, och samtidigt dras man in i en gråzon som ökar risken för nya påverkansförsök.

2. Polisanmäl händelsen. Förutom att man kan få hjälp från polisen är det ett tydligt sätt att markera för utpressaren att man inte accepterar kravet. Dessutom tyder studien på att de företagare som polisanmäler har lättare att bearbeta händelsen och därför mår bättre än de som försöker lösa situationen på egen hand.

Läs studien på Brås webbplats www.bra.se.

Annons
Annons
Annons