search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Tällbergsdagarna 2012: Därför ska advokater bry sig om sociala medier

Sociala medier var temat för Mellersta avdelningens studiedagar i Tällberg den 14–15 september.

De 80 deltagarna intog till att börja med olika inställningar till sociala medier i advokatverksamheten – från entusiasm till djup skepticism. Men efter föreläsningarna hade fler fått förståelse för att det är nödvändigt att åtminstone reflektera över hur sociala medier kan inverka på advokatbyrån.

Advokatsamfundets chefsjurist Maria Billing talade om aktuella frågor. Mårten Stengel från produktionsbolaget Phosworks orienterade om sociala medier och marknadsföring. Enligt Stengel är det en trend att allt fler människor alltid är uppkopplade, och vi skiljer inte på arbetstid och fritid lika tydligt som förr. Han trodde att det sociala umgänget inom kort kommer att äga rum på mer specialiserade plattformar än Facebook och Linkedin, som är vanliga i dag.

Företag som vill etablera sig i sociala medier bör ställa sig några inledande frågor, menade Stengel. En av de viktigaste är: ”Vad vill ni åstadkomma med er närvaro?” För att lyckas bör företaget tänka på att hålla sig till en bestämd strategi, behålla fokus – och inte försöka styra. Med talande exempel visade Mårten Stengel hur både negativ och positiv publicitet i sociala medier kan få mycket stort och snabbt genomslag – och det är omöjligt att kontrollera.

Advokat Karin Nordborg, Stockholm, och advokat Annika Andebark, Hammenhög, föreläste om varför advokater ska bry sig om sociala medier.

Annika Andebark berättade att hon i högsta grad är närvarande i de sociala medierna. Hennes webbplats fungerar som navet i ett hjul. Hon bloggar kontinuerligt och har flera Facebook-sidor: en personlig sida, en ”gilla-sida” för advokatbyrån, en sida med juridiktips – och en dold grupp för byråns anställda. Dessutom twittrar hon. De sociala medierna fungerar som effektiv marknadsföring.

– Vi får många ärenden till advokatbyrån via Facebook-rekommendationer, berättade Andebark.

Karin Nordborg berättade att en halv miljard människor besöker Facebook varje vecka. Företag utnyttjar det genom att koppla sin försäljning till tjänsten. Många advokatbyråer har en Facebook-sida – det är bland annat ett sätt att få yngre jurister till byrån.

Annika Andebark påminde om att 55 procent av svenskarna har smarta telefoner, och att det är dem de använder när de söker efter information – till exempel när de behöver juridisk rådgivning. Hon visade att de familjejuridiska rådgivare som står utanför Advokatsamfundet finns aktivt närvarande i de sociala medierna – därmed är det risk att advokatbyråerna går miste om klienter och uppdrag, om de inte finns med där.

– Har vi råd att inte finnas i de sociala medierna? frågade hon.

Karin Nordborg pekade på att den som skaffar Facebook ingår ett avtal och därmed godkänner ett antal villkor om bland annat lagval, forum, skadestånd, upphovsrätt och ensidiga villkorsändringar. I fråga om advokatetik gäller de vanliga reglerna i rättegångsbalken, samfundets stadgar och de vägledande reglerna om god advokatsed (VRGA) när advokater använder sociala medier. Särskilt viktiga är reglerna i VRGA 2.2 om tystnads- och diskretionsplikt. För den advokat som har en privat Facebook-sida eller blogg är det viktigt att tänka på var gränsen går mellan vad man gör som privatperson och vad man gör som advokat. Karin Nordborgs slutsats var att advokatetiken sätter tydliga gränser för marknadsföringen – men den hindrar inte advokater från att använda sociala medier.

Karin Nordborg rekommenderade advokatbyrån att ha en policy för sociala medier. Policyn kan till exempel ta upp syftet med användningen av sociala medier och vilken bild av byrån den ska ge, vilka som får kommunicera i byråns namn och vad medarbetarna får säga om byrån när de kommunicerar privat.

Annika Andebark förklarade att det som går hem i sociala medier är det personliga. När hon prövade att sluta skriva personliga inlägg på sin blogg, halverades antalet besökare.

– Men var aldrig privat i sociala medier! manade hon.

Annons
Annons