search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Svenska spel får ersättning för ombudskostnad

Spelbolaget Unibet ska ersätta Svenska spel och ATG för deras ombudskostnader i målet om spelmonopolet, trots att dessa inte var parter i målet. Det fastslog Högsta domstolen i oktober.

Kostnaderna uppkom när Unibet krävde edition, att Svenska spel och ATG skulle lämna ut vissa handlingar. De båda bolagen motsatte sig editionen, och fick rätt i domstolen.

Svenska spel och ATG yrkade då att Unibet skulle betala ombudskostnaderna för den omfattande skriftväxlingen i ärendet, och fick alltså rätt i Högsta domstolen.

HD hänvisar i sitt beslut till ett tidigare mål, Ö 1590-11 (NJA 2012 s. 289).

Annons
Annons