search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Starkare skydd för brottsoffer

Europeiska unionens råd har antagit ett direktiv om miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av brottsoffer. Direktivet syftar bland annat till att säkerställa att brottsoffer får information och kan medverka i straffrättsliga förfaranden, till exempel rättegångar. Viktiga inslag för att uppnå syftet med direktivet är bland annat rätt till tolkning och översättning.

Medlemsstaterna har nu tre år på sig att genomföra direktivet i nationell rätt.

Bolagsjurist får inte föra talan i EU-domstolen

En bolagsjurist kan inte föra ett företags talan inför EU-domstolen. Det fastslog domstolen i ett beslut i september. Beslutet gäller ett polskt telekomföretag som överklagat ett beslut av EU-kommissionen. Målet prövades i domstolens tribunal (tidigare förstainstansrätten). Tribunalen accepterade dock inte bolagsjuristen eftersom parter enligt domstolens stadgar ska företrädas av advokater.

Beslutet överklagades till EU-domstolen, som fastslog tribunalens beslut. Domstolen skriver i sitt beslut bland annat att kravet på att företrädas av en oberoende advokat innebär att den juridiska företrädaren inte får vara anställd av parten.

USA: Toppadvokat varnar för fler konkurser

Amerikanska storbyrån Dewey LeBoeufs konkurs kan komma att följas av flera. Det förutspår toppadvokaten Michael Trotter, vid byrån Taylor English, enligt webbtidningen Law Gazette. Enligt Trotter bäddar allt för stora vinstkrav och höga ersättningar till delägare på de stora amerikanska affärsbyråerna för fler stora förändringar och fler konkurser bland de största byråerna.

Europeiska advokater välkomnar köplag

Rådet för Europas advokatorganisationer, CCBE, ger sitt stöd till EU-kommissionens förslag om en gemensam europeisk köplag. Kommissionens förslag ska omfatta gräns­överskridande köpeavtal med små och medelstora företag.

Enligt CCBE är lagförslaget helt i linje med viktiga rättsprinciper. Förslaget bör därför inte begränsas till gränsöverskridande handel och mindre företag, utan gälla fullt ut över hela EU, anser CCBE.

IBA och OECD samarbetar

Advokatorganisationen International Bar Association och OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, har beslutat att utöka sitt samarbete. Vid ett möte i Paris mellan IBA:s ordförande Akira Kawamura och OECD:s generalsekreterare Angel Gurría beslutades bland annat att IBA ska hjälpa till att ta fram riktlinjer för konsumentskydd. OECD ska å sin sida bistå IBA i arbetet för bland annat mänskliga rättigheter.

IBA:s MR-pris till iransk advokat

Den iranske advokaten Abdolfattah Soltani har tilldelats International Bar Associations Human Rights Award för 2012. Soltani är, tillsammans med nobelpristagaren och advokaten Shirin Ebadi, grundare till det iranska centret för försvar av mänskliga rättigheter. Han har också företrätt en rad framträdande människorättsförkämpar. Priset mottogs av Soltanis dotter Maede Soltani. Abdolfattah Soltani själv avtjänar ett trettonårigt fängelsestraff i Evinfängelset.

Annons
Annons