search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser bransch

Litauens advokatsamfund inbjuder till basketturnering

Litauens advokatsamfund inbjuder till sin årliga internationella basketturnering i Vilnius. Turneringen spelas den 1–2 december på Šarunas Marčiulionis Basketball Academy (Šarūno Marčiulionio krepšinio akademija), Raitininkų gatvė 4A, Vilnius.

Turneringen är öppen för advokater och biträdande jurister vid advokatbyråer. Varje lag ska innehålla upp till 12 spelare, varav högst två får vara icke-jurister (alltså andra anställda vid advokatbyråerna).

Sista anmälningsdag är den 15 november 2012. Spelprogram och mer information kommer efter sista anmälningsdag. För mer information eller anmälan, kontakta Miglė Verbutė vid Litauens advokatsamfund (Lietuvos advokatūra), e-post m.verbute@advoco.lt.

Brottsoffermyndigheten får ny GD

Regeringen har utsett Annika Öster till ny generaldirektör för Brottsoffermyndigheten. Annika Öster är sedan 1996 chefsåklagare i Umeå.

Tidigare har Annika Öster varit distriktsåklagare och statsåklagare i Umeå. Annika Öster har också bred erfarenhet av samverkansarbete.

Annika Öster tillträdde tjänsten den 1 november 2012.

Regeringen blir svenskspråkig

Den 22 oktober bytte hela regeringskansliet e-postadresser. De tidigare engelska domännamnen (@justice.ministry.se och liknande) byttes då mot @regeringskansliet.se. Bytet kommer efter kritik från Justitieombudsmannen, som 2010 konstaterade att regeringen inte levde upp till språklagen.

De engelska adresserna kommer att fortsätta att fungera under ett år framöver.

Advokat blir chef på Justitiedepartementet

Advokat Johan Danelius lämnar den 5 november sin position som advokat och delägare i Hamilton advokatbyrå för en tjänst som departementsråd och chef för enheten för associationsrätt och fastighetsrätt vid Justitiedepartementet.

Danelius blev delägare i Hamilton 2011. Han har redan tidigare arbetat vid Justitiedepartementet, där han bland annat skrev stora delar av den proposition som låg till grund för den nuvarande aktiebolagslagen.

Pitbullterrier fick advokat

Pitbullterriern Kno i Springfield, USA, har fått en egen advokat utsedd av domstolen. Kno anklagas för att ha attackerat en femårig pojke och hotas av avlivning. Vid hans sida i målet står nu Springfieldadvokaten Claude M. Kicklighter. Advokaten ska också företräda Knos ägare.

Domarutnämningar

Regeringen utnämnde i september departementsrådet Christina Eng till kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm, kammaråklagaren Bengt Åsbäck von Meyburg till rådman i Ystads tingsrätt, kammaråklagaren Peter Winge till rådman i Södertälje tingsrätt, rådmannen Thorbjörn Lindvall till rådman i Förvaltningsrätten i Jönköping samt tekniska konsulten Ola Lindstrand att vara tekniskt råd i tingsrätterna.

Pris till uppsats om planbesked

Årets pris för bästa examensarbete inom fastighetsrätt går till Martin Bjurenlind, som i sitt examensarbete vid Uppsala universitet beskrivit och analyserat den nya regleringen i plan- och bygglagen avseende planbesked. Regleringens systematik och konsekvenser i praktiken står i fokus för studien.

Priset, 10 000 kronor, utdelas av institutet för fastighetsrättslig forskning (IFF) vid Uppsala universitet. Handledare vid landets samtliga juristutbildningar har haft möjlighet att nominera pristagare.

Uppsatsen har rubriken ”Planbesked – ett sätt att initiera detaljplanering?”.

Annons
Annons