search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Mångfaldsprojektet öppnar dörrar

Etnolog Linda Sturesson har på uppdrag av Vinge skrivit en rapport om mångfaldsprojektet som nu pågått i tio år.

– Det kan ses som framgångsrikt, syftet var att inspirera elever med främst utländsk bakgrund till högre studier inom juridik vilket man också gjort, säger hon.

På seminariet fokuserade hon på de juridiska stipendierna som delats ut. De består av en ekonomisk del samt förtur till sommarnotarieplatser på byrån. Totalt har 64 stipendier mellan 2002 och 2011 delats ut till elever på gymnasierna Ross Tensta och S:t Botvids i Stockholm, An­geredsgymnasiet i Göteborg och Malmö latinskola; ungefär tre fjärdedelar har utländsk bakgrund, två tredjedelar är kvinnor.

Om samtliga börjat utbildningen efter ansökan och följt kursplanen hade cirka 35 i dag kunnat ha sin examen. 14, eller 40 procent, har avlagt juristexamen.

− Generellt kan man säga att de som tagit examen eller studerar på juristlinjen kommer från studievana hem där det finns någon med hög utbildning. De flesta har stöd hemifrån, alla är motiverade. Några kallar studierna en väg bort från förorten till något annat.

Blivit stärkta

Linda Sturesson intervjuade 30 av dem och skriver i rapporten: ”Stipendiet i sig har inte varit avgörande för deras juridikstudier. Däremot har uppskattningsvis en fjärdedel bestämt sig eller blivit stärkta i sitt yrkesval efter Vinges klassrumspresentation eller deras temadag.”

Stipendiaterna har fått antingen 10 000, 12 500 eller 25 000 kronor beroende på ort och antalet stipendiater det året. Pengarna ses som ett välkommet tillskott, men betydligt viktigare uppges möjligheten till sommarpraktik vara. De senaste tio åren har inte den procentuella delen studenter med utländsk bakgrund på landets juristutbildningar ökat, men väl i absoluta tal. Hur många som inspirerats av mångfaldsprojektet är omöjligt att ange.

− Men på Angereds samhällsvetenskapliga program har en juridisk inriktning startat. Vinge har även kontaktas av andra aktörer som vill starta liknande projekt; dessutom har man fått betydande medial uppmärksamhet vilket givetvis är bra ur ett marknadsföringsperspektiv, samtidigt synliggör det problematiken.

Annons
Annons