search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Snacka snyggt : modern retorik
Författare: Elaine Bergqvist
Förlag: Norstedt

Modern retorikbok som lär ut konsten att få folk att lyssna och komma ihåg det man sagt – med fem enkla steg. Kroppsspråk, klädval och röstläge är några av de verktyg som kan hjälpa dig att kommunicera det du vill. Boken tar bland annat också upp konversationsteknik och bloggretorik, dvs. hur man fångar läsarens uppmärksamhet på nätet, hur vi påverkas av olika färger och konsten att säga besvärliga saker på ett snyggt sätt. Författaren är retorikkonsult och föreläsare och har tidigare publicerat böckerna Härskarteknik och Du är din generation. Boken kom ursprungligen ut 2011 och som pocket 2012.

Titel: Det affärsjuridiska hantverket
Författare: David Frydlinger
Förlag: Norstedts juridik

Mycket affärsjuridiskt arbete handlar om att skriva och förhandla fram avtal. Men vad kännetecknar ett bra avtal och hur skriver man sådana och hur blir man en skicklig affärsjuridisk förhandlare? Advokat David Frydlinger, verksam vid advokatfirman Lindahl i Stockholm, ger tips och vägledning i denna bok som riktar sig till såväl studenter som erfarna affärsjurister. Efter ett inledande kapitel med bakgrundsinformation behandlar boken de tre affärsjuridiska verktygen: analys, avtals­arbete och förhandlingsprocess. Avslutningsvis redogörs för hur affärsjurister kan skapa mervärde för de företag eller andra som de bistår.

Festskrifter 

Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar : festskrift till Anna Hollander, Norstedts juridik

Anna Hollander, professor i rättsvetenskap vid Socialhögskolan, har tillägnats denna festskrift på sin 65-årsdag. Hollanders forskning har bland annat varit inriktad på socialrättsliga frågor och studier av barnets rättsliga ställning inom olika rättsområden. De 30 bidragen i boken behandlar teman kring social utsatthet, speciellt när det gäller barn och unga, och samhällets ansvar för att motverka sociala problem.

Vänbok till Ingrid Arnesdotter, Jure

Ingrid Arnesdotter, Sveriges första professor i affärsrätt och Linköpings universitets första professor i juridik, gick i pension tidigare i år. Med anledning av detta har vänner och kolleger sammanställt denna vänbok. Boken innehåller 17 uppsatser i affärsrättsliga frågor och om utbildning i affärsrätt.

Aktuell avhandling 

Sekretess och tystnadsplikt i offentlig och privat hälso- och sjukvård : ett skydd för patientens personliga integritet av Ulrika Sandén, Iustus

Lagstiftarens intentioner är att patienter i svensk hälso- och sjukvård ska omfattas av ett starkt integritetsskydd. Enligt Ulrika Sandén, forskare vid Umeå universitet, överensstämmer detta dock inte med  den rättsliga konstruktionen av regelverket. Hennes avhandling visar att patientens integritetsskydd successivt har urholkats sedan 1980-talet och att det numera finns ett stort antal bestämmelser som möjliggör att sekretessbelagda uppgifter kan lämnas till utomstående. Dessutom skiljer sig integritetsskyddet åt mellan privat och offentlig hälso- och sjukvård. Studien visar också att patienter som får psykiatrisk tvångsvård hör till dem som har det svagaste skyddet. Enligt Ulrika Sandén talar starka skäl för att lagändringar bör vidtas i syfte att stärka patientens integritetsskydd.

Äldre utredningar digitaliseras

Kungliga biblioteket, KB, digitaliserar samtliga Statens offentliga utredningar från startåret 1922 till 1998 (från 1999 och framåt är dessa sedan tidigare tillgängliga digitalt på regeringens webbplats). När digitaliseringen är slutförd under 2014 kommer totalt cirka 5 600 utredningar att finnas tillgängliga via en gemensam ingång på KB:s hemsida. Redan nu kan man söka bland ca 1 500 utredningar på http://regina.kb.se/sou/

Annons
Annons
Annons