search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Försäkringsinformation från Advokatsamfundets samarbetspartner: Bättre försäkringsskydd för delägare genom upphandling

Delägare i advokatbyråer som tar ut en del av vinsten som utdelning har tidigare haft svårt att på ett smidigt och bra sätt försäkra hela sin inkomst vid till exempel långtidssjukskrivning. Nu finns det en upphandlad försäkringslösning som är flexibel och anpassad till advokatbyråers verksamhet och lönemodell.

Många advokater väljer, liksom andra egenföretagare, att ta ut en del av vinsten genom utdelning i enlighet med 3:12-reglerna.

– Ofta tänker du då inte på att försäkringsskyddet reduceras kraftigt och att privatekonomin kan påverkas om du till exempel blir långtidssjukskriven. Det beror på att försäkringsskyddet bara beräknas på den uttagna lönen och inte på utdelningen, säger Eva Pantzar Waage, som är finansiell rådgivare på Max Matthiessen och som har arbetat fram den nya lösningen för Advokatsamfundets medlemmar tillsammans med Willis.

Komplett lösning

Hittills har det inte funnits några flexibla försäkringslösningar att teckna utan individuell hälsoprövning som varit anpassade till advokatbyråernas verksamhet och lönemodell.

Max Matthiessen har nu tagit fram en lösning som bland annat innehåller en så kallad vinstutdelningssjukförsäkring som försäkrar den inkomst som tas ut som utdelning. Försäkringen tecknas som ett komplement till en sjukförsäkring som baseras på inkomst av tjänst.

Förutom att förstärka det ekonomiska skyddet vid långvarig sjukdom genom sjukförsäkringar, innehåller upphandlingen andra försäkringar som förstärker din och familjens trygghet genom liv- och olycksfallsförsäkring och sparande. Lösningen går att anpassa utifrån olika delägaravtal och nivåer.

– Upphandlingen ger ett bra försäkringsskydd även om du fördelar om inkomsten genom att sänka lönen och ta ut utdelning. Du får en prisvärd och komplett lösning som täcker alla dina behov, säger Eva Pantzar Waage.

Ingen hälsodeklaration

En stor fördel med upphandlingen är också att samtliga försäkringsmoment tecknas mot så kallad full arbetsförhet.

– Det innebär att du inte behöver lämna en individuell hälsodeklaration utan att du i stället intygar att du kan fullgöra ditt arbete utan inskränkningar. Det förenklar och är uppskattat av väldigt många, säger Eva Pantzar Waage.

Upphandlingen består av två erbjudanden. Ett erbjudande vänder sig till byråer med fem eller fler del­ägare och ett till mindre byråer med färre delägare. Det som skiljer de olika upphandlingarna är de försäkringsbelopp som kan väljas för liv- och olycksfallsförsäkring.

Försäkringsgivare till riskförsäkringarna är Movestic. Movestic har sitt ursprung i Kinnevikkoncernen och är ett relativt ungt och innovativt försäkringsbolag där produktutvecklingen sker i nära samarbete med kunder och distributörer.

– Vi har under en tid upplevt en större efterfrågan av koncept med försäkringar som tillmötesgår det försäkringsskydd som många delägare i fåmansföretag är i behov av. Därför är vi mycket glada att kunna erbjuda ett upphandlat trygghetskoncept med anpassade försäkringsprodukter för Advokatsamfundets medlemmar, säger Fredrik Käll, som är key account manager på Movestic Livförsäkring AB. 

Rabatterade premier

Samtliga försäkringsmoment är upphandlade av Max Matthiessen för att ge bästa möjliga villkor, premier och utfall.

– Genom att utnyttja den gemensamma kraften hos medlemmarna i Advokatsamfundet har avgifterna kunnat rabatteras med cirka 40 procent jämfört med försäkringsbolagens ordinarie priser, utan att göra avkall på villkoren, säger Eva Pantzar Waage.

Under hösten kommer Max Matthiessen att skicka ut mer information och erbjuda en genomgång utifrån den egna specifika situationen.

Max Matthiessen har upphandlat ett erbjudande som är anpassat för delägare i advokatbyråer som är medlemmar i Advokatsamfundet.

Lösningen omfattar:

• Vinstutdelningssjukförsäkring som försäkrar hela eller delar av utdelningen. Försäkringsbelopp från 10 000 till 30 000 kronor per månad (netto).

• Sjukförsäkring som ersätter 90 procent av inkomst av tjänst efter tre månaders sjukskrivning.

• Livförsäkring till efterlevande med upp till 50 prisbasbelopp i försäkringsbelopp (2 200 000 kronor år 2012).

• Olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt med upp till 50 prisbasbelopp i försäkringsbelopp (2 200 000 kronor år 2012).

• Pensionssparande med premiebefrielseförsäkring efter tre månaders sjukskrivning.

• Samtliga försäkringar tecknas utan hälsoprövning i kombination med pensionssparande hos Movestic (500 eller 1 000 kronor per månad sparande beroende på antal delägare på byrån).

• Alla premier är rabatterade med cirka 40 procent och har väldigt fördelaktiga villkor.

Läs mer om erbjudandet och villkoren på Advokatsamfundets webbplats www.advokatsamfundet.se. Om du redan nu vill ha en genomgång kan du kontakta Eva Pantzar Waage, 08-613 02 27, eva.pantzar@maxm.se, eller Per Eriksson, 08-613 02 39, per.eriksson@maxm.se, på Max Matthiessen.

Annons
Annons
Annons