search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Claes Beyer till minne

Claes Beyer föddes 1936 i Göteborg. Han avlade juris kandidatexamen i Lund 1961 och läste sedan vidare i USA och i Frankrike. Efter tingstjänstgöring började han år 1963 på Mannheimer & Zetterlöf Advokatbyrå i Göteborg. Han blev delägare i byrån år 1970.

År 1990 fusionerades Mannheimer & Zetterlöf med Carl Swartling Advokatbyrå, och Claes Beyer blev den första ordföranden för delägarmötet i den nya byrån Mannheimer Swartling. Att vara ordförande för ett möte med många delägare i en advokatbyrå är en uppgift i jämförelse med vilken andra uppdrag som mötesordförande får ett skimmer av idyll över sig. Claes Beyer genomförde uppgiften med bravur; med glimten i ögat och fasthet i klubbhanden. Den typ av uppdrag han utåt blev mest känd för senare blev just uppdraget som mötesordförande. Han blev den ledande advokaten i Sverige som ordförande på bolagsstämmor, framför allt i stora börsnoterade bolag. På advokatbyrån verkade han in i det sista, sammantaget i nästan femtio år.

Claes Beyer kom att utveckla ett starkt intresse för bolagsrätt. Här kom väl till pass att han var intresserad av både teori och praktik. Han hade en betydande humanistisk bredd och en – visserligen tyglad, men dock – böjelse för filosofi; man kunde till och med i enstaka fall beslå honom med att uttala djupsinnigheter, ehuru han aldrig lät detta gå ut över ett otvunget umgänge.

Det finns delar av de svenska aktiebolagens vardag som inte är reglerade i lag. För vissa delar finns inga skrivna regler alls; så till exempel tar vi oss igenom en bolagsstämma delvis ”bara” med stöd av svensk sammanträdespraxis. Om detta har Claes Beyer skrivit instruktiva redogörelser. Andra delar, särskilt för börsbolagen, omfattas av den så kallade självregleringen. I denna tog Claes Beyer aktiv del. Han var i olika perioder ledamot av bland annat Aktiemarknadsnämnden, Näringslivets Börskommitté och Börsens disciplinnämnd. Hans fallenhet för att omvandla intressanta – och för all del även ointressanta – teoretiska principer till praktisk hanterlig handling, jämte hans omfattande erfarenhet av bolagens vardag – bland annat arbetade han i drygt tio år med koncernledningen i AB Volvo – gjorde hans insatser här mycket uppskattade.

Claes Beyer var ordförande i Sveriges advokatsamfund 1985–1989. Han tog initiativ till, och utarbetade själv i stora delar, ett rättssäkerhetsprogram som blev uppmärksammat och mycket uppskattat. Detta program fördjupade och gav en efterlängtad stadga åt diskussionen om rättssäkerhet. Vi har fortfarande nytta av den insatsen. Andra advokatorganisationer i Norden genomförde – med tacksam erkänsla till den svenske initiativtagaren – motsvarande övningar i sina länder.

Bland andra offentliga uppdrag kan nämnas att han varit ordförande i Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning, ordförande i Institutet mot mutor, ledamot av styrelsen för de nordiska juristmötena, ledamot av flera statliga utredningar, ledamot av styrelsen för Göteborgsoperan samt gästprofessor vid Göteborgs universitet. Han publicerade också en rad artiklar i olika juridiska ämnen.

Många människor tror att man måste vara tråkig om man skall vara allvarlig. Det är en allvarlig missuppfattning. Och en tråkig sådan. Claes Beyer led inte av den missuppfattningen. Han förenade allvar med esprit. Han var bohem med ett betydande – ehuru aldrig besvärande – ordningssinne. Han var blixtsnabb i repliken och utstrålade en osedvanlig intellektuell briljans. Ett stort intresse, förutom för litteratur och musik, hade han för den bohuslänska skärgården och segling.

Hans positiva grundinställning, nyfikenhet och glada skratt skapade goda möten.

Han var en lysande advokat.

Annons
Annons