search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokat i framtiden: Generationsklyftor – en utmaning på advokatbyrån

Advokater är begåvade och vana vid att ifrågasätta, och en del av dem är dessutom delägare i företaget. Det skapar särskilda utmaningar för en ledare. Det sa Claes Langenius, managing partner på Hammarskiöld & Co, på Advokat i framtidens möte den 26 september.

För att lyckas som ledare för en advokatbyrå är det helt avgörande att man skapar förtroende, sa Claes Langenius, som talade utifrån sina egna erfarenheter och observationer från åtta år som mp på en affärsjuridisk byrå.

– Men förtroende är en skör och obeständig tillgång som kan försvinna på en minut, förklarade Langenius, och exemplifierade med revisionsfirman Arthur Andersen, som gick från att vara världens ledande revisionsbyrå till ingenting på några månader efter inblandning i Enronskandalen.

Som managing partner är man också beroende av att få med de andra delägarna. Därför går det inte att göra för stora förändringar på en gång, förklarade Langenius.

På en advokatbyrå finns också flera olika generationer representerade, med olika erfarenheter och värderingar. Claes Langenius berättade översiktligt om de olika generationernas egenskaper och förhållanden till byrån och advokatrollen.

– De här skillnaderna innebär en potentiell konflikt, sammanfattade Langenius.

Konflikten uppstår när olika generationer har olika behov och förväntningar krockar. Medan delägarna förväntar sig egenskaper som hängivenhet, tillgänglighet och uthållighet från de yngre juristerna vill dessa snarare fokusera på egen utbildning och utveckling, att få stimulerande arbetsuppgifter och möjligheten att kombinera arbete och familjeliv.

– Det är inte någon omöjlig ekvation, men man ska vara medveten om att den finns, sammanfattade Claes Langenius.

För att advokatbyrån ska fungera bra, generationsskillnaderna till trots, krävs öppen kommunikation, fastslog Claes Langenius, som också tog upp olika personlighetstyper som kan finnas i verksamheten, och hur man ska sätta samman lag av dem.

Ulrika Öster

Annons
Annons
Annons