search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 8 2012 Årgång 78
Nr 8 2012 Årgång 78

Fokus

Brobyggare – advokaterna som länkar samman världens länder

Ekonomin och juridiken internationaliseras allt snabbare. Många advokatbyråer tar också klivet över nationsgränserna. Svenska byråer möts nu av ökad konkurrens av stora anglosaxiska byråer som etablerar sig i Sverige. Med sig har de en annan advokatkultur och nya arbetssätt.

Tidskriften Advokaten har studerat sju av advokatvärldens jättar med kontor i Stockholm. Hur ser de på advokatetiken, konkurrensen och framtiden?

Läs mer
Annons
Annons

Ledare

Om att reglera
 oberoende advokater

Hemkommen från en årlig konferens med ett sextiotal generalsekreterare från hela världen konstaterar jag att olikheterna... Läs mer

Gästkrönika

Straffprocessutredningens ledord

För drygt 60 år sedan trädde den nu gällande rättegångsbalken i kraft. Den innebar en radikal förändring av processen... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Fokus

Sagt om …

Sagt om driftsformens betydelse – En mycket viktig faktor är att vi har ett true partnership och att alla partners är... Läs mer