search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Vännerna firade Sten Heckscher

Sten Heckscher, före detta statsråd, statssekreterare, rikspolischef, kammarrättspresident, utredare samt justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen, fyllde 70 år under sommaren. Den 23 augusti, firades han av vännerna inom advokatkåren och rättsväsendet, när dessa överlämnade en vänbok till Sten Heckscher.

I vänboken medverkar 37 vänner och före detta kolleger till Sten Heckscher. De flesta av författarna fanns också på plats i Advokatsamfundets styrelserum för att lämna över boken.

Förre hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt inledde kvällen med att diskutera ett konstitutionellt problem som engagerat Sten Heckscher, nämligen förhållandet mellan regeringens rätt att styra över statens verksamhet och myndigheternas självständighet.

Efter Hirschfeldt talade före detta statsrådskollegan Laila Freivalds till Sten Heckscher. Hon berättade om deras gemensamma historia, om Sten Heckschers skickliga ledarskap för olika verksamheter och om hans ständiga sökande efter nya uppgifter och utmaningar.

Vänboken överlämnades sedan av kammarrättspresidenten Thomas Rolén, som betonade att Sten Heckscher inte bara är en god ledare och en skicklig jurist, utan också en god vän och en snäll människa.
– Jag är hedrad och rörd, men framför allt väldigt glad, sa Sten Heckscher när han mottog sitt exemplar av boken, inbunden i skinnband.

Annons
Annons