search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Tyskland: Författningsdomstolen sa ja till ESM

En politisk strid som enligt vissa kan avgöra eurons framtid har avgjorts i Tysklands författningsdomstol. Domstolen sa ja till den europeiska stödfonden ESM, men inte utan villkor.

EU:s finansministrar godkände stödfonden ESM redan i januari. Fonden ska hjälpa de europeiska länder som drabbats hårdast av den ekonomiska krisen, och ersätta krisfonden ESFS. Enligt planerna skulle ESM redan ha varit i drift, men implementeringen har försenats av författningsdomstolens prövning.

Stödfonden anmäldes av flera eurokritiker till författningsdomstolen Bundesverfassungsgericht i Karlsruhe. Enligt kritikerna strider den stora satsningen på ESM mot den tyska författningen.

Den 12 september kunde i alla fall både förbundskansler Angela Merkel och de krisdrabbade länder i Sydeuropa andas ut. Karlsruhedomstolen godkände Tysklands deltagande i ESM. Men domstolen ställde samtidigt villkor för deltagandet. Tyskland får inte bidra med mer än de 190 miljarder euro som man hittills beslutat om utan beslut från förbundsdagen.

Annons
Annons