search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Så ska polisen lyckas

Rikspolischef Bengt Svenson har utifrån rapporten beslutat om en rad åtgärder för att förbättra polisens förmåga att klara utredningar om dödligt våld och öka förmågan att hantera gamla fall.

– Ett kallt fall får inte vara så fruset att det inte går att tina upp, säger rikspolischef Bengt Svenson som därför beslutat om bland annat följande åtgärder:

  • att Rikspolisstyrelsen och Rikskriminalpolisen tillsammans med polismyndigheterna ska göra en gemensam prioritering av vilka ärenden som bör återupptas och till dessa samla nya utredningsresurser
  • att ta fram ett nytt nationellt system för att registrera uppgifter i en mordutredning
  • att se över Statens kriminaltekniska laboratorium och polismyndigheternas möjlighet att omhänderta den förväntade ökningen av spår och beslag som blir följden av den slopade preskriptionen
  • att utveckla rutinerna för vad som ska tas i beslag vid en mordutredning
  • att erbjuda regelbunden metodutveckling för mordutredare
  • att ta fram förslag till ett nationell register för ouppklarade ärenden om dödligt våld
  • att uppmana polismyndigheterna att inrätta Kalla Fall-brevlådor dit alla tips och förslag angående ouppklarade mord ska skickas så att det säkerställs att uppgifter kommer i rätta händer.

Läs mer
Kalla fall om polisens uppklaring av dödligt våld