search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Politiska viljan viktigast

En europeisk överinstans behövs för att skydda de mänskliga rättigheterna. Det framhöll Elisabet Fura när hon gästade Hildary i september.

Den tidigare svenska domaren i Europadomstolen, Elisabet Fura, hälsades välkommen till Hildarymötet i Svea hovrätts lokaler av hovrättspresidenten Fredrik Wersäll. Efter nio år i Strasbourg är hon sedan juni 2012 chefsjustitieombudsman och inledde kvällen med att betona att åsikterna som framfördes var hennes högst personliga och inga officiella ståndpunkter.

– Europadomstolen är en fantastisk arbetsplats med många intressanta människor, där man lär sig mycket, åk dit om ni får chansen, uppmanade Elisabet Fura. Men påpekade samtidigt att det är skönt att arbeta på svenska igen då det är en anspänning att uttrycka sig på främmande språk.

Domstolen hon lämnade i somras har betydligt fler kvinnor och yngre ledamöter än när hon började, ett uttryck för en politisk satsning och medvetenhet. Det är också en institution som ofta kritiseras, ibland för att den är för klåfingrig och radikal, ibland för att den inte är tillräckligt progressiv.

– Så länge kritiken kommer från alla håll får man förmoda att domstolen gör något rätt och fyller en viktig funktion.

Fura berörde bland annat dess balans som 1 april uppgick till oacceptabla 149 450 mål och vad som gjorts och görs för att reformera arbetssätten.

Ännu tuffare
– Jag tror man måste vara ännu tuffare än tidigare och jobba vidare med idén om pilotmål. Med 800 miljoner människor plus besökare är det intellektuellt oärligt att värna den individuella klagorätten som blir lite eller inget värd om man måste vänta fem år eller längre på en dom.

Ett allt mer uppskruvat tonläge och ilska mot domstolens agerande på sistone inte minst från brittiskt håll bemötte hon så här:
– Storbritannien var fel ute då de blev upprörda över domen som slog fast att det att automatiskt neka fängslade rösträtt strider mot deras mänskliga rättigheter. Men ofta målar domstolen in sig i hörn, exempelvis vid migrationsmål då ny dokumentation tillkommit sedan ärendet prövades i hemlandet, då blir Europadomstolen inte bara sista utan även första instans.

Efter att ha tittat i backspegeln och bedömt dagens situation beskrev Elisabet Fura en positiv framtid för Europadomstolen, men betonade att man måste se till att den får utveckla praxis och inte drunknar i ärenden den inte är speciellt bra på som exempelvis vårdnadsprocesser.

Implementeringen av Europakonventionen är en politisk process med ett juridiskt ramverk enligt Fura, som kallade påståenden att domstolsjurister lägger sig i sånt som folket genom sina valda politiker borde få bestämma för orättvisa.

Inga röster
– Domarna har fått sina mandat via parlamenten. På nationell nivå är det lagstiftaren, det vill säga parlamenten, som ska se till att lagarna är i ordning så folk inte behöver klaga till Strasbourg!

Konstaterade Elisabet Fura som avslutade föredraget med att berätta om några mål hon speciellt kom ihåg. Det ena rörde en dömd fransk mördare som suttit 41 år i fängelse.
– Man vinner inga röster på att stå upp för fängelsekunders mänskliga rättigheter, därför behövs Europadomstolen.

Annons
Annons