search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2012 om inte annat anges.

Almgren, Karin: Skatteprocessen / Karin Almgren, Börje Leidhammar ( 2. uppl. Norstedts juridik. 256 s.)
Börsrätt / Robert Sevenius, Torsten Örtengren, red. (3. uppl. Studentlitteratur. 405 s.)
Carlson, Laura: The fundamentals of Swedish law : a guide for foreign lawyers and students (2. uppl. Studentlitteratur. 508 s.)
Elliot, Hans: Konkurspraktikan 2012 (Ny. utg. Limhamnsgruppen. 90 s.)
Elliot, Hans: Rekonstruktionspraktikan 2012 (Ny utg. Limhamnsgruppen. 39 s.)
Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder / Ulf Bernitz m.fl. (12. uppl.Norstedts juridik. 271 s.)
Folkrätten i ett nötskal / Ulf Linderfalk, red. (2. uppl. Studentlitteratur. 255 s.)
Fuhrman, Håkan: Lag och rätt i trafiken (Studentlitteratur. 166 s.)
Grauers, Folke: Ekonomisk familjerätt (8. uppl. Karnov Group. 285 s.)
Ingvarsson, Torbjörn: Ogiltighet och rättsföljd (Norstedts juridik. 268 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 201)
Isenstam, Tomas: Offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2. uppl. Studentlitteratur. 122 s.)
Knutsson, Margit: Redovisningsfrågor i skattepraxis / Margit Knutsson, Claes Norberg , Per Thorell (3. uppl. Iustus. 308 s.)
Kvart, Johan: Tvistlösning genom skiljeförfarande : en handledning till lagen om skiljeförfarande / Johan Kvart, Bengt Olsson (3. uppl. Norstedts juridik. 267 s.)
Lundén, Björn: Testamentshandboken : hur du skriver ditt testamente / av Björn Lundén och Anna Molin (7. uppl. Björn Lundén information. 175 s.)
Lundqvist, Ulf: Rättegången vid internationella brottmålsdomstolar (Bokbyrån. 300 s.)
Magnusson Sjöberg, Cecilia: Juridiken kring e-lärande / Cecilia Magnusson Sjöberg, Sanna Wolk (Studentlitteratur. 172 s.)
Mellqvist, Mikael: Processrätt : grunderna för domstolsprocessen / Mikael Mellqvist och Kristina Wirdemark (2. uppl. Iustus. 175 s.)
Molin, Anna: Bouppteckning & arvskifte : praktisk handbok / Anna Molin & Ulf Bokelund Svensson (7. uppl. Björn Lundén information. 189 s.)
Nergelius, Joakim: Äganderätten som folkrättsligt skyddad mänsklig rättighet (Norstedts juridik. 133 s.)
Olsson, Anders R.: Yttrandefrihet & tryckfrihet : handbok för journalister (7. uppl. Studentlitteratur. 456 s.)
Olsson, Stefan: Redovisningsrätt : en introduktion (Norstedts juridik. 146 s.)
Petersson, Roger: Personuppgiftslagen i praktiken / Roger Petersson, Klas Reinholdsson (5. uppl. Norstedts juridik. 243 s.)
Ramberg, Jan: Allmän köprätt / Jan Ramberg, Johnny Herre (6. uppl. Norstedts juridik. 307 s.)
Renfors, Cecilia: Rättshjälpslagen och annan lagstiftning om rättsligt bistånd : en kommentar / Cecilia Renfors, Ebba Sverne Arvill ; under medverkan av Erica Sverne (3. uppl. Norstedts juridik. 470 s. Norstedts gula bibliotek)
Råstam, Hannes: Fallet Thomas Quick : att skapa en seriemördare (Ordfront. 403 s.)
Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar : festskrift till Anna Hollander (Norstedts juridik. 463 s.)
Sandström, Torsten: Svensk aktiebolagsrätt (4. uppl. Norstedts juridik. 430 s.)
Wyatt and Dashwood's European Union law / Alan Dashwood m.fl. (6. ed. Oxford : Hart, 2011. 985 s.)

Annons
Annons