search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

CCBE efterlyser ett dataskyddsdirektiv

EU-kommissionen överlämnade i januari i år ett förslag till nya regler för dataskydd. Syftet är att stärka integritetsskyddet för enskilda på nätet.

Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har nu lämnat sina synpunkter på förslaget. CCBE välkomnar strävan efter ett stärkt integritetsskydd.

Men rådet är samtidigt kritiskt till att kommissionen föreslår två olika dataskyddsregleringar, ett civilrättsligt och ett för brottsbekämpning. Enligt CCBE behövs ett minst lika starkt dataskydd inom det straffrättsliga området som i civila ärenden, och CCBE förordar därför ett enhetligt regelsystem.

Rättväsendet hotat i Ungern
Över 270 domare i Ungern tvingas gå i pension sedan regeringen sänkt pensionsåldern till 62 år. Enligt Ungerns författningsdomstol strider tvångspensioneringen mot landets författning. Trots det har premiärminister Victor Orbán förklarat att reformen kvarstår.

De nya pensionsreglerna utgör bara en del av Ungerns försök att reformera rättssystemet. I en rapport uttrycker International Bar Associations Human Rights Institute, IBAHRI, sin oro över att reformerna nu hotar rättsväsendets oberoende.

Rapporten kan laddas ner från IBA:s webbplats, www.ibanet.org

Europeiskt samarbete med CIA bör utredas
Alla EU:s medlemsstater bör nu gå till botten med om det funnits hemliga CIA-fängelser eller andra anläggningar för att bistå i USA:s "krig mot terrorismen" på deras respektive territorium.

Uppmaningen kommer från EU-parlamentet, som i en resolution den 11 september krävde ordentliga utredningar av de kränkningar av mänskliga rättigheter som förekommit i samband med CIA:s program för förhör och fängslande av misstänkta terrorister.

EU-parlamentet kritiserar särskilt Litauen, Polen och Rumänien.

Annons
Annons