search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser aktuellt

Födelsedagsmingel för generalsekreteraren
Söndagen den 26 augusti inbjöd Advokatsamfundets ordförande till en mottagning för generalsekreterare Anne Ramberg, som fyllde jämnt.
Advokater, företrädare för rättsväsendet och Advokatsamfundets personal samlades i regnet i Advokatsamfundets hus på Djurgården i Stockholm för att uppvakta generalsekreteraren.

Nya justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen
Regeringen utnämnde den 30 augusti Elisabeth Rynning och Thomas Bull (bilden) till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.
Elisabeth Rynning är professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet. Hon har varit expert och sakkunnig i ett flertal offentliga utredningar och är författare till ett stort antal vetenskapliga verk, både nationellt och internationellt. Hon är ledamot i Vetenskapsrådets expertgrupp för forskningsetik och hon har också haft flera uppdrag inom europeiska forskningsprojekt, främst avseende integritetsskyddsfrågor. Elisabeth Rynning tillträder tjänsten som justitieråd den 15 oktober 2012.

Thomas Bull är professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet. Han har varit expert i flera offentliga utredningar och har skrivit många vetenskapliga verk, främst inom konstitutionell rätt. Han är ledamot i Riksrevisionens vetenskapliga råd och Advokatsamfundets överklagandenämnd. Thomas Bull tillträder tjänsten som justitieråd den 1 januari 2013.
Regeringen utnämnde samtidigt Henrik Jermsten till justitieråd och avdelningsordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Jermsten är sedan år 2006 justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Henrik Jermsten tillträder tjänsten som avdelningsordförande i HFD den 1 oktober 2012.

Femårsjubileum för MR-kurs
Den 3–7 september samlades 13 advokater från bland annat Kenya, Indien, Turkiet och Malawi, liksom svenska advokater, i Malmö för att lära mer om hur man praktiskt kan arbeta för mänskliga rättigheter. Det var femte året som Mannheimer Swartling och Raoul Wallenberg-institutet höll sin kurs "Developing a Human Rights Tool Box". Speciellt för årets kurs var att alla deltagare medverkat vid någon av de tidigare kurserna. I år samlades de för att delge varandra sina olika erfarenheter av att arbeta för mänskliga rättigheter. I kursen ingick även workshops, föreläsningar och studiebesök.

Familjerättskollegiet inbjuder till möte
Familjerättskollegiets nästa möte kommer att äga rum torsdagen den 22 november 2012 kl. 18.00 på Piperska Muren. Föredragshållare då är professorn i välfärdsrätt vid Ersta/Sköndals högskola Johanna Schiratzki, som talar med utgångspunkt från sin bok "Mamma och pappa inför rätta". Anmälan till mötet skall ske senast den 14 november 2012, genom insättning av 500 kronor till advokaten David Massis plusgirokonto med nummer
30 32 24-0. Utbildningstid för aktiviteten är cirka 1 timme. Intyg erhålles.

Eventuella frågor kan ställas till advokaten Cecilia Runesson på telefon 08-21 48 84, eller till Birgitta Hållenius på telefon 08-31 00 08.

Mannheimer Swartling och Setterwalls SM-vinnare
Den 2 september avgjordes årets advokat-SM i fotboll. Vinnare i damturneringen blev, precis som förra året, Mannheimer Swartling advokatbyrå. I herrturneringen segrade Setterwalls.
Läs mer på www.advokat-sm.se.

Annons
Annons