search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nätverk ska stärka unga humanjurister

Advokater och jurister inom humanjuridiken har stora utmaningar att kämpa med. I ett nystartat nätverk samlas nu unga humanjurister för att utbyta erfarenheter och stötta varandra.

Nätverket startades av de biträdande juristerna Lovisa Klingberg och Isabella Kim i våras. Intresset har hittills varit stort, och i dag ingår drygt 60 jurister och advokater i Nätverket för unga humanjurister.

– De flesta av oss humanjurister sitter på små byråer och har därför ett stort behov av att utbyta erfarenheter med andra, säger Isabella Kim, och fortsätter:
– Vi har också märkt att det är givande att prata med någon som är i samma situation, alltså en relativt nybliven jurist eller advokat, till skillnad från att prata med någon som har en hel yrkeskarriär bakom sig.

Nätverket för unga humanjurister planerar att ordna föreläsningar med personer från olika delar av samhället som humanadvokater möter i sitt arbete, som poliser, åklagare, domare, socialtjänst eller rättsläkare. Dessutom ska det bli mer informella träffar med diskussioner kring ett på förhand utvalt ämne, berättar Isabella Kim.

Nätverket riktar sig främst till advokater och jurister i Stockholmsområdet. Intresserade kan vända sig till Lovisa Klingberg eller Isabella Kim.

Lovisa Klingberg: tel. 073-718 45 05, e-post: administration@runesson.se
Isabella Kim: tel. 08-611 85 00
 eller 076-941 79 66, e-post: isabella@koorti.se.