search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Källor

Alling, Daniel: Tyskland säger ja till stödfonden ESM, Ekot den 12 september 2012.
Bratt, Percy, Mänskliga rättigheter och juridisk metod, i Vänbok till Sten Heckscher, Iustus förlag, 2012.
Bunderverfassungsgericht, pressmeddelande no. 67/2012, 12 september 2012.
Henriksson, Karin: Ja till vårdreform historisk seger för Obama, Svenska dagbladet den 28 juni 2012.
Möller, Tommy: Konstitutionsutskottets problem med ministerstyret, i Vänbok till Sten Heckscher, Iustus förlag, 2012.
New York Times: Health Care Reform and the Supreme Court, Times topics, 29 juni 2012.
Norman, Filip: Carl Bildt lägger sig i kronofogdeärende, Svenska dagbladet den 7 augusti 2012.
Norman, Filip: Justitieråd lade sig i planerad utmätning, Svenska dagbladet den 18 augusti 2012.
Roos, Natalie: Carl Bildt KU-anmäls av Miljöpartiet, Ekot, den 9 augusti 2012.
Wiklund, Ola: Juristokratin och Den Skandinaviska rättsrealismens uppgång och fall, i Regeringsrätten 100 år, Iustus förlag 2009.
Wiklund, Ola: Ideologiskifte och demaskering i modern tid, i Vänbok till Sten Heckscher, Iustus förlag, 2012.

Annons
Annons