search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

European Roma Rights Centre och Thomas Hammarberg prisas

Stockholm Human Rights Award 2012 går till Thomas Hammarberg och European Roma Rights Centre (ERRC). Priset utdelas i år till minne av Raoul Wallenberg.

Raoul Wallenberg skulle i år ha fyllt 100 år. Årets upplaga av Stockholm Human Rights Award utdelas därför till hans minne. Priskommittén skriver att årets pristagare Thomas Hammarberg och European Roma Rights Centre mot den bakgrunden är särskilt väl kvalificerade.

I motiveringen sägs att "Thomas Hammarberg har under sin tid som Europarådets kommissionär arbetat hårt för att förbättra situationen för romerna, den etniska grupp som är mest utsatt för förtryck och diskriminering i dagens Europa. ERRC för kampen för romerna från sitt högkvarter i Ungern, som är ett av de länder där romernas ställning är mest utsatt."

Thomas Hammarberg har under större delen av sitt yrkesliv arbetat för att stärka de mänskliga rättigheterna i Europa och världen. Han var under åren 2006–2012 Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter. Dessförinnan var han bland annat generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center (2002–2005), svensk ambassadör för mänskliga rättigheter (1994–2002), generalsekreterare för Rädda Barnen i Sverige (1986–1992) och generalsekreterare för Amnesty International (1980–1986).

European Roma Rights Centre har sitt högkvarter i Budapest och arbetar för att stärka romernas ställning, bland annat genom utbildning, upplysning, forskning och genom att föra talan i domstol. ERRC bildades 1996 och har på romernas vägnar vunnit flera viktiga mål mot Ungern i Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg.

Stockholm Human Rights Award instiftades 2009 av International Bar Association, International Legal Assistance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund. Priset delas ut årligen till en person eller organisation som gjort särskilt framstående insatser för att stödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter. Tidigare pristagare är Richard Goldstone (2009), Navi Pillay (2010) samt George Soros och Aryeh Neier (2011).

2012 års Stockholm Human Rights Award delas ut i Berwaldhallen i Stockholm den 26 november.

Annons
Annons