search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Domare och politiker med makt att påverka

Få personer i Sverige har som Sten Heckscher kombinerat politisk och juridisk makt under sin yrkeskarriär. Och Heckscher planerar inte att lämna den rättspolitiska arenan.
– Jag fortsätter så länge någon vill ha mig och jag tycker det är kul, säger han.

Sten Heckscher har hunnit med många olika roller inom politik och juridik. Statssekreterare i Justitiedepartementet, näringsminister, rikspolischef, generaldirektör, kammarrättspresident och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen är några av de titlar han haft.

Sedan ett par år tillbaka är Sten Heckscher pensionär. Men fortfarande anlitas han flitigt som utredare, just nu med ansvar för tre olika utredningar.
Att det blev just juridikstudier för Heckscher förklarar han med ett visst mått av vankelmod inför karriärvalet.

– Det är en utbildning som ger en hög grad av rörelsefrihet. Man behöver inte bestämma sig för vad man ska bli. Det har jag ju bevisat. Sedan är det dessutom en av flera nycklar för att förstå hur ett samhälle är beskaffat, säger Sten Heckscher.

Med en pappa som var partiledare för Högerpartiet, senare Moderaterna, var det också naturligt att ta ställning politiskt. Sten Heckscher valde dock en annan väg än fadern, och gick med i Socialdemokraterna 1976. 1987 blev han statssekreterare hos justitieministern Anna-Greta Leijon. Heckscher själv vill helt tona ner sin inblandning i politiken.

– Statssekreterare är ju ett politiskt definierat tjänstemannajobb, inte, som jag ser det, ett rent politiskt uppdrag. Sedan tyckte de väl att jag gjorde ett bra jobb, så vid regeringsbildningen 1994 frågade Ingvar Carlsson mig om jag ville bli statsråd, säger han.

Sten Heckscher vill inte svara på vilket av alla hans uppdrag som varit roligast. Men han konstaterar att statssekreterarrollen passade honom.
– Det var sakfrågor som intresserade mig. Jag trivdes med arbetsledarfunktionen, med kontakterna med det politiska systemet och med de rika möjligheterna att ha inflytande, säger han, och tillägger att statssekreterare också är det uppdrag han haft näst längst, i fyra år. Rikspolischef var han i hela nio år.

Förutom en rad chefsuppdrag i hjärtat av både den politiska och den juridiska makten har Sten Heckscher anlitats flitigt som utredare. Just nu arbetar han bland annat med en översyn av säkerhetsskyddslagen, ett uppdrag som sträcker sig till april 2014.

För att bli en bra utredare behöver man respekt för både politiken och juridiken, fastslår Heckscher.
– Man får inte väja för problemen. Det är väldigt viktigt att åt ömse håll förklara vad svagheterna är i de politiska önskemålen, samtidigt som man ska försöka förverkliga dem. Det innebär samtidigt att man inte ska åta sig vad som helst, säger Sten Heckscher, som understryker att han själv noggrant överväger vilka uppdrag han tar.

Sten Heckscher säger sig vara väl medveten om att rollen som utredare innebär stor makt.
– Utredaren kan ta upp saker och ting och ha ett ganska fritt förhållande till sina direktiv. Det tycker jag att man ska ha. För när de där direktiven produceras så kan man inte begära att det politiska systemet ska veta precis vad det vill ha, säger han.

Sten Heckscher har knappast varit sysslolös sedan han gick i pension från Högsta förvaltningsdomstolen 2011. Och han har inga planer på att sluta ta offentliga uppdrag, inte så länge han tycker att det är roligt.
– Det är bra, jag håller mig sysselsatt, konstaterar Heckscher.

Annons
Annons