search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

"Alla kan göra skillnad"

Diplomaten Raoul Wallenberg, som räddade tiotusentals judar från förintelsen i Budapest 1944-1945, skulle ha fyllt etthundra i år. Han avled sannolikt i sovjetisk fångenskap. Michael Wernstedt är advokat och aktiv i Raoul Wallenberg Academy. Han är dessutom Raoul Wallenbergs systers barnbarn.

Varför ska vi minnas Raoul Wallenberg?
– Han är en inspirationskälla som personifierar möjligheten att göra skillnad här i världen. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, det är en viktig lärdom från hans liv. Vi står inför enorma utmaningar i dag och när det kan vara lätt att känna sig apatisk inför vidden på dessa är det extra viktigt att minnas en modig man som Raoul. Han använde alla möjligheter för att rädda människor och gjorde mycket mer än vad som förväntas av en diplomat, säger Michael Wernstedt om sin mormors bror.

Vad gör ni i akademin?
– Syftet är att bidra till utvecklingen av morgondagens ledare, låta dem inspireras av Raouls gärning och förstå hans sätt att möta problem. Vi har ägnat 70 år åt att försöka ta reda på vad som hände och 30 att minnas och hedra honom. För 10 år sedan förstod vi att vi måste se framåt, hur Raoul kan vara en förebild för ungdomar, och startade då tillsammans med M-gruppen en ledarskapsutbildning.

Har du användning för din advokatbakgrund i akademin?
– Jag har nytta av den i allt jag gör. Juridiken är min specialitet och det jag kan bidra med i olika sammanhang. Metodiken vi jurister har för att angripa problem är ytterst värdefull.

Hur kan advokater utgöra skillnad?
– Det är uppenbart hur humanjurister kan hjälpa utsatta, men inte lika tydligt inom affärsjuridiken. För mig är det dock kanske ännu viktigare där eftersom man jobbar med enormt viktiga klienter som kan påverka väldigt mycket. Jag anser att vi har ett ansvar att hjälpa företagen handla etiskt.

– Det finns CSR-konsulter i dag (Corporate Social Responsibility) men advokatbyråerna har varit dåliga på att erbjuda etisk rådgivning. Etik borde genomsyra alla råd vi ger. Vad säger lagen och vad är etiskt riktigt? Advokater vill gärna ha något att luta sig mot. Och nu finns ett ramverk från 2011 "Guiding Principles on Business and Human Rights" framtaget av professor John Ruggie på FN:s mandat som vi kan ha som ledstjärna.

– Många byråer har pro bono-verksamhet, men för att öka trovärdigheten bör CSR genomsyra hela verksamheten. Jag tror även att det är nödvändigt för att locka de största talangerna. Det har visat sig att pengar inte är en lika stark drivkraft för medarbetarna som att känna mening i det de gör och bidra till samhällets bästa.

Har du träffat några som räddades av Raoul Wallenberg?
– Flera, det har varit starka möten och fantastiskt att se hur många som inspirerats av honom. Jag tänker bland annat på den amerikanske kongressledamoten Tom Lantos som jag praktiserade hos i Washington DC. Han startade Congressional Human Rights Caucus som sedermera bytte namn till Tom Lantos Human Rights Commission för att stödja och försvara internationellt erkända mänskliga rättigheter. Tom Lantos, som nu gått bort, berättade att det var hans sätt att föra Raouls anda vidare och betala tillbaka vad han fick av Raoul när denne räddade honom och hans fru i Budapest.

Hur ser du på betydelsen av Raoul Wallenberg-året 2012?
– Det är en upprättelse för hans insatser och ingen hemlighet att Sveriges insats i samband med hans försvinnande var fatal. Men nu görs oerhört mycket. Min förhoppning är att man lyckas nå ut till många unga människor så de kan inspireras av Raoul Wallenberg.

Annons
Annons