search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Administration stjäl debiterbar tid

Genomsnittsadvokaten ägnar en tredjedel av sin arbetstid åt administration och andra aktiviteter som de inte kan debitera för. Det visar en studie genomförd av teknikföretaget LexisNexis.

Företaget frågade 1 000 amerikanska advokater på olika typer av advokatbyråer hur stor andel av den arbetade tiden de kunde debitera för. Resultatet visade på stora skillnader mellan olika advokater och olika inriktningar. 40 procent av advokaterna med inriktning på asyl- och utlänningsrätt la exempelvis ner minst fyra timmar per dag på icke debiterbara aktiviteter. Även de minsta byråerna utmärkte sig genom en lika stor andel odebiterad tid.

Minst odebiterad tid redovisade advokater inriktade på försäkringsrätt. Bara 24 procent av dem angav att de la mer än två timmar per dag på administration.

26 procent av de tillfrågade advokaterna uppgav att de inte debiterade all tid de la ner på klientarbete, och att det bidrog till den låga debiteringsgraden. De vanligaste tidstjuvarna var annars e-post- och dokumenthantering, ekonomisk redovisning och arbete med att debitera.

Annons
Annons