search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

25 ouppklarade mord kan lösas

Det finns åtminstone 25 ouppklarade mord som borde gå att lösa. Den slutsatsen kommer professor Leif GW Persson fram till i den stora granskning som han lett av 430 fall av dödligt våld under tidsperioden 1985-2010.

Den första juli 2010 avskaffades preskriptionstiden för mord. Med anledning av det beslöt rikspolischefen att ge Leif GW Persson uppdraget att genomföra en sammanställning av samtliga ouppklarade och icke preskriberade fall av dödligt våld.

Persson bedömer att av de 430 fallen förtjänar cirka 100 ärenden ytterligare utredningsåtgärder. I ett 10-tal fall har teknisk bevisning säkrats som binder en person till brottet men man har inte lyckats hitta gärningspersonen. Dessutom har man ytterligare ett 10-tal brott som redan är föremål för fortsatta utredningsåtgärder.

Drygt 300 ouppklarade mord bedöms dock som "ej utredningsbara". Drygt 100 av dem handlar om mord där den misstänkte blivit friad av domstolen i den del av åtalet som avser det dödliga våldet och där den friande domen vunnit laga kraft. För ett 40-tal mord räckte inte bevisningen för åtal och samtliga utredningsmöjligheter är uttömda. För den tredje gruppen, 150 fall, där har den misstänkte gärningsmannen avlidit.

Granskningen har visat på allvarliga brister i polisens rutiner för hantering och arkivering av bevismaterial. I flera fall har bevis försvunnit eller förstörts. I ett fall har kläder från ett brottsoffer tvättats eftersom de var smutsiga.

– Det är sånt som händer som inte får hända. Men kunskaperna stiger hela tiden. Ni ska inte tro att de legendariska mordutredare ni läser om som verkade på 1950- och 1960- talen var några snillen, säger Persson som anser att de till och med har ställt till det i några av landets mest uppmärksammade fällningar.

Uppklaringen av dödligt våld var 88 procent i början av 1990-talet. Därefter minskade uppklaringen till under 80 procent i början av 00-talet. Från mitten av 00-talet har uppklaringen ökat och år 2010 låg uppklaringen åter på 88 procent.

Med avskaffandet av preskriptionstiden för mord och utvecklingen av DNA-tekniken samt med förbättrade arbetsmetoder hoppas polisen nå en uppklaring på 90 procent vilket är en mycket bra siffra sett internationellt.

– Nu har vi fått DNA och andra kriminaltekniska landvinningar som gör att vi kan hålla liv i dem (utredningarna) längre, det är där hoppet ligger. Antingen i nya tekniska framstötar eller att lojaliteter har försvunnit eller att motsättningar har uppstått. Men att vi ska nå en fullständig uppklaring ska vi nog inte förvänta oss. Här finns ingen nollvision. Vi kan hoppas på att vi tar oss över 90 procent. Det gör att vi kommer att ligga på samma nivå som de allra bästa utländerna när det gäller att klara upp dödligt våld, säger Persson.

Antalet fall av dödligt våld har minskat från i genomsnitt 107 per år första hälften av 90-talet till 90 fall per år under andra hälften av 00-talet. Med hänsyn taget till befolkningsutvecklingen innebär det en minskning med 25 procent.