search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Satsa på affärsnytta och effektivitet!

Affärsadvokaterna behöver tänka igenom sin strategi och hur de bäst kan bistå klienterna inför framtiden. Det ansåg Ericssons chefsjurist Nina Macpherson, som gästade Advokat i framtidens lunchseminarium i Stockholm i mars.

Som chefsjurist köper Nina Macpherson advokattjänster över hela världen. Hon berättade att det finns ett starkt tryck inom koncernen för att minska kostnaderna för dessa tjänster.

– Fokus är väldigt mycket på "doing more for less", man vill ha mer arbete uträttat för mindre kostnader, sa Macpherson, som tyckte att advokatbyråerna inte alltid verkade förstå denna press.

– Advokatbyråerna talar ofta om att de vill komma nära klienterna. Men det finns hinder för det, inte minst byråernas produktivitetsmodell, sa hon också.

Ett exempel på denna skeva produktivitetsmodell är enligt Macpherson att byråerna ofta satsar på att sälja fler timmar, snarare än på att åstadkomma mer på kortare tid. Det kan också sticka i ögonen på klienter som själva arbetar i trånga rum ute i förorten att se advokaternas stora, eleganta lokaler på dyra innerstadsadresser.

– Rätta mig gärna om jag har fel, men det känns i alla fall inte som att man satsar på effektivitet och att pressa sina kostnader, sa Nina Macpherson.

Enligt Nina Macpherson är det dags för advokatbyråerna att nu tänka över sin strategi för framtiden. Hon gav advokaterna och de biträdande juristerna en rad tips på hur advokatbyråerna kan bli mer klientanpassade. Det handlade bland annat om att satsa inte bara på juridisk spetskompetens, utan också på projektledningsförmåga, och att hela tiden ha fokus på klienternas affärsnytta.

– På det viset kan våra båda önskningar, "more for less" och att komma nära klienten, mötas.

Nina Macphersons råd till advokatbyråerna

  • Utveckla inte bara juridisk spetskompetens utan också projektledningsförmåga, effektivitet och förmågan att sätta rätt pris på ett uppdrag.
  • Satsa på att kombinera kvalitet med produktivitet.
  • Fokusera alltid på klientens affärsnytta.
  • Förenkla för klienten.
  • Utnyttja teknologin för att leverera kringtjänster, som t.ex. speciella webbplatser med nyttig information för klienterna.
  • Utnyttja möjligheten till secondments, alltså att låna ut unga biträdande jurister eller advokater till klientföretag.
  • Se er som en del av klientens juridiska team.
Annons
Annons