search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ruben ska ge stöd för egna beslut

Nu har årets upplaga av Ruben-mentorskap i grupp dragit igång. I år finns både kvinnliga och manliga adepter i grupperna.

65 adepter och 18 mentorer ingår i årets Ruben-projekt. De flesta av dem, de som ingår i de sex grupperna i Stockholm, möttes för första gången den 18 april i Advokatsamfundets hörsal.

Nytt för i år är att mentorerna kommer både från det kvinnliga nätverket Hilda och dess projekt Ruben. Varje grupp får en manlig och en kvinnlig mentor. Ruben har också öppnats för manliga adepter. Sammanlagt deltar tre yngre manliga jurister i mentorskapsprojektet.

En av dem är Klas Sjödin, biträdande jurist på Mannheimer Swartling i Stockholm. Han sökte till Ruben eftersom han är intresserad av karriärfrågor och utvecklingsmöjligheter.
– Det är intressant och nyttigt att ta del av erfarenheter och funderingar från jurister verksamma inom andra branscher och rättsområden än jag själv, säger han.

Förhoppningen är att få diskutera och utbyta erfarenheter, bland annat om vad som kan vara nycklar till och hinder mot en gynnsam karriärutveckling.

Caroline Oredsson är utredningssekreterare i Polisorganisationsutredningen och adept. Hon ser fram emot träffarna i projektet.
– Att få vara med i det nya Ruben-projektet kändes som en rolig möjlighet att få diskutera och reflektera över yrkesmässiga ambitioner, tankar kring karriär och frågor som rör hur man skapar en eftersträvansvärd balans mellan familje- och arbetsliv, säger hon.

Riksåklagare Anders Perklev är en av mentorerna och delar ansvaret för gruppen med advokat Maria Chambers. Han hoppas främst kunna erbjuda ”sina” adepter möjlighet att i en positiv anda reflektera över karriär och egna framtidsmöjligheter.
– Vi ska fungera som ett stöd för egna kloka beslut, säger han.

Advokat Lena Frånstedt Lofalk, mentor tillsammans med hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, säger att hon vill göra startsträckan kortare för sina yngre kvinnliga kolleger genom att försöka förmedla de insikter hon själv vunnit genom åren, och uppmuntra dem att tro på sig själva.
– Jag tror att många kvinnor slutar därför att de inte tror att det går att kombinera med allt annat de vill göra i livet, men det är ofta ett förhastat beslut. Min förhoppning är att de stannar så länge att de själva ser hur det fungerar. För de allra flesta går det bra. Jag har själv erfarenhet av att advokatyrket är ett bra yrke för kvinnor, säger Lena Frånstedt Lofalk.

Ruben – mentorskap i grupp
Mentorskapsprojektet startade med ett pilotprojekt under 2011. Sammanlagt tio grupper i Stockholm, Göteborg och Malmö fick chansen att diskutera bland annat chef- och ledarskapsfrågor samt frågor om karriär med mentorer med lång erfarenhet från rättsväsendet, förvaltningen och advokatkåren. Varje grupp om åtta–tio adepter hade vardera två Rubenmentorer, en från rättsväsendet/förvaltningen och en från advokatkåren. Utvärderingarna av projektet visade att såväl adepter som mentorer var nöjda med projektet, som därför genomförs även i år, men nu med en manlig och en kvinnlig mentor i varje grupp.

Annons
Annons