search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Riksdagen vill ha utökat meddelarskydd

Meddelarskyddet bör utvidgas så att det omfattar privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Det anser riksdagen, som uppmanar regeringen att tillsätta en utredning.

Riksdagen uppmanar regeringen att snabbt tillsätta en utredning om att utvidga meddelarskyddet till att också omfatta privatanställda i offentligt finansierad verksamhet.

Utredningen bör, enligt riksdagen, särskilt belysa efterforsknings- och repressalieför­budet.

Initiativet till utredningen kom i motioner från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som anser att reglerna behöver ses över eftersom allt fler offentligfinansierade verksamheter i dag bedrivs i privat regi. Meddelarskyddet begränsas därmed, eftersom privatanställda inte omfattas av meddelarskyddet på samma sätt som offentliganställda.

Meddelarskyddet innebär att en offentliganställd har rätt att lämna normalt sekretessbelagda uppgifter till medierna utan att riskera straffpåföljd eller repressalier från arbetsgivaren.

Annons
Annons
Annons