search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nytt IT-stöd får hård kritik från advokater

Migrationsverket testar nu ett nytt IT-stöd, som ska underlätta och effektivisera handläggningen. Men Advokatsamfundet och enskilda advokater ifrågasätter projektet, som man menar hotar tystnadsplikten och advokaternas oberoende.

Migrationsverkets projekt Min biträdessida börjar testas i Malmö under 2012. Först ut i ett pilotprojekt är en elektronisk kalenderfunktion. I kalendern kan offentliga biträden gå in och se sina uppdrag, samt själva fylla i när de kan ta förordnanden.

Samtidigt testas en ny databas över offentliga biträden, som också ska användas för att slumpvis lotta ut uppdrag på de biträden som anmält sig.

Advokatsamfundet har fått information om pilotprojektet och har flera kritiska synpunkter på det. Ställföreträdande chefsjurist Heléne Lövung anser bland annat att kalenderfunktionen hotar advokatkårens oberoende genom att advokater tvingas anpassa sig till Migrationsverket och hålla tider öppna för uppdrag när de egentligen skulle ha gjort annat. Lövung menar också att kalenderfunktionen innebär merarbete för advokatbyråerna, som måste hålla reda på flera olika kalendrar.

– Det känns som att Migrationsverket sätter tillgänglighet framför kompetens och rättssäkerhet, säger Heléne Lövung.

Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik förstår inte kritiken. Enligt honom förändrar kalenderfunktionen inte läget mot i dag, när Migrationsverkets personal ringer runt och kontrollerar vem som kan åta sig ett uppdrag.

– Biträdena måste ju kunna säga när de är tillgängliga. På det här viset blir det mycket enklare, säger han.

Ett annat problem är att de offentliga biträdenas kalendrar på Min biträdessida blir allmänna handlingar, och därmed tillgängliga även för allmänheten, vilket kan hota advokaternas tystnadsplikt. Detta är enligt Mikael Ribbenvik en av de saker Migrationsverket får titta vidare på hur man kan lösa.

Advokat Petter Aasheim i Göteborg är en av två advokater i projektets referensgrupp. Aasheim delar Advokatsamfundets principiella invändningar mot projektet, men betonar att det är viktigt att ge det en chans under försöksverksamheten, så att det kan utvärderas.

Enligt Petter Aasheim har flera advokater i södra Sverige hört av sig med kritik redan innan försöket startat. Och Aasheim själv har reagerat kraftigt mot Migrationsverkets formuleringar i informationen om projektet, där man säger att det nya IT-stödet tagits fram i samverkan med Advokatsamfundet.

– Det låter som att vi tänkt ut detta tillsammans. I själva verket har vi fått presenterad en nästan färdig produkt, som vi har kritiserat, säger han.

– Det här är Migrationsverkets projekt, inte Migrationsverkets och Advokatsamfundets. Om samverkan innebär det, då har vi uttryckt oss felaktigt, säger Mikael Ribbenvik.

Han förnekar dock att det skulle vara fråga om en färdig produkt.

– Vi har inbjudit Advokatsamfundet och en rad andra aktörer att delta för att vi vill ha synpunkter. Projektet är inte avslutat förrän 2014, och det finns stora möjligheter att påverka, säger Ribbenvik.

Min biträdessida
Min biträdessida är en del av Migrationsverkets anpassade verksamhetsstöd e-Migration, en inloggningsskyddad sida där alla offentliga ombud ska kunna logga in och följa sina ärenden, samt sköta korrespondens med Migrationsverket.
Under pilotprojektet kommer bara vissa grundfunktioner på sidan att finnas tillgängliga, däribland kalendern.

Annons
Annons
Annons