search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Vid Juridiska biblioteket, Advokatsamfundet. Tryckår: 2012 om inte annat anges.

Artikelsamling 2011 (Stockholm : SISU idrottsböcker, 2011. 294 s. Idrottsjuridisk skriftserie ; 16)

Blomberg, Kristina: Värt att veta om personuppgifts­lagen (Studentlitteratur.
218 s.)

Broman, Jakob: Rehabiliteringsansvaret : en arbetsrättslig handbok / Jakob Broman, Bo Ericson, Carolina Öhrn (Norstedts juridik, 2011. 159 s.)

Burmeister, Jari: Verklig innebörd : en studie av inkomstskattepraxis (Norstedts juridik. 308 s.)

Christner, Anders: Cloud computing : en handledning och kommentar till IT&Telekomföretagens standardavtal Cloud Computing version 2010 / Anders Christner, Tobias Edvardsson (Stockholm : IT & Telekomföretagen, 2011. 161 s.)

Eltell, Tobias: Reklamjuridikguiden / Tobias Eltell, Johan Åberg (Liber, 2011. 256 s.)

Folkrätten i svensk rätt / Rebecca Stern & Inger Österdahl, red. (Liber. 348 s.) 

Grauers, Folke: Fastighetsköp (20. uppl. Lund : Juristförl. 375 s.)

Jensen, Ulf: Att skriva juridik : regler och råd /Ulf Jensen, Staffan Rylander, Per Henrik Lindblom (5. uppl.  Iustus. 124 s.)

Lundén, Björn: Aktiebolag : skatt, ekonomi och juridik (20. uppl. Näsviken : Björn Lundén information.  458 s.)

Money laundering / editors Jan Kleineman & Lars Gorton (Stockholm Centre for Commercial Law.  119 s. Stockholm Centre for Commercial Law ; 16)

Mänskliga rättigheter i svensk belysning /Annika Staaf & Lars Zanderin, red.
 2. uppl. Malmö : Liber, 2011. 256 s.)

Nordlöf, Kerstin: Unga lag­överträdare i social-, straff- och processrätt (2. uppl. Studentlitteratur. 412 s.)

Radetzki, Marcus: Skadeståndsberäkning vid sakskada (2. uppl. – Stockholm : Svenska försäkringsföreningen. 254 s.)

Ragnemalm, Hans: Förvaltningsprocessrättens grunder (9. uppl. Jure. 254 s.)

Rådberg, Åke: Entreprenören och entreprenaden : några centrala frågor i AB 04 (Stockholm : Svensk byggtjänst, 2011. 117 s.)

Strömgren, Peter: Tillbehör och accession (Iustus. 452 s. Skrifter från juridiska fakulteten i Uppsala ; 120. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2012)

Takeover-reglerna : en kommentar till lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och börsernas takeover-regler / Göran Nyström m.fl. (2. uppl. Norstedts juridik. 420 s.)

Thomsson, Peter: Sjöfartsskydd & ISPS-koden / Peter Thomsson, Mattias Widlund (Jure. 120 s. Sjöfartens handböcker)

Tiberg, Hugo: Tiberg & Schelin on maritime & transport law / Hugo Tiberg, Johan Schelin (3. ed. Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt. 185 s.)
Visser, Derk: The annotated European Patent

Convention / Derk Visser ; with contribution from Neil Forsyth, Cees Mulder (19. ed. Veldhoven : Tel, 2011. 912 s.)

Annons
Annons