search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Källor

Advokatsamfundets remissvar på SOU 2008:125, En reformerad grundlag
Advokatsamfundets remissvar på SOU 2003:102, En öppen domarrekrytering
Domarnämnden, årsredovisning 2011
Domarnämnden, Information i anledning av revisionsrapport den 29 november 2011 (Dnr 32-2011-0244)
Domstolsverkets rapportserie 2011:1, Rekrytering av ordinarie domare
Prop. 2009/10:181, Utnämning av ordinarie domare
Riksrevisionen, revisionsrapport, 29 november 2011, Intern styrning och kontroll inom Domarnämnden (Dnr 32-2011-0244)
Riksrevisionen, revisionsrapport, 30/3 2010, Informationen om Domarnämndens verksamhet i Domstolsverkets årsredovisning (Dnr 32-2009-0611)
SOU 2003:102, En öppen domarrekrytering
von Sydow, Henrik: Rättsstatens rötter – reformer av domarutnämningar,
examensarbete, Juridiska fakulteten, Lunds universitet, 2007

Webbplatser:
Domarnämndens webbplats, www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/
Domstolsverkets webbplats, www.domstol.se

Annons
Annons