search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Handen full – Per Svedlund har haft fem brottmål uppe i HD

Advokat Per Svedlund i Fagersta har fått upp fyra mål till huvudförhandling i Högsta domstolen under loppet av två och ett halvt år.

Du har haft fyra mål i HD mellan juni 2009 och januari 2012. Men det är inte första gången du är i HD.
– Jag har haft ett mål uppe tidigare! Målet NJA 2001 s. 129 gällde förverkande av alkohol i ett brottmål.

Vad gällde de fyra senaste målen?
– NJA 2009 s. 300 var Västmanlands största brottmålsrättegång genom alla tider. Jag försvarade huvudmannen i en utpressarhärva. Till skillnad från tingsrätten utvisade Svea hovrätt honom på livstid, med hovrättens ordförande som skiljaktig. Vi klagade på utvisningsbeslutet, och det blev ett riktigt starkt prejudikat. HD skriver i princip att när man har varit 25 år i Sverige har man en förankring i samhället och skälen mot utvisning är så starka att det ska till statsministermord eller något sådant för att bryta igenom.

– NJA 2010 s. 485 var det kanske mest överraskande att HD tog upp. Det rörde reglerna om förmildrande omständigheter vid påföljdsval på grund av allvarlig sjukdom. Klienten som dömdes för grov misshandel hade en mycket svår magåkomma, och läkarexpertis vittnade om konsekvenserna av att verkställa ett fängelsestraff med den. HD tyckte inte att man kunde beakta sjukdomen. Men ledamöterna Dag Victor och Stefan Lindskog skrev i ett tillägg att omständigheterna kunde beaktas inom ramen för nådeinstitutet. Vi sökte nåd med hänvisning till tillägget, men regeringen beviljade inte nåd.

– I NJA 2011 s. 675 dömde tingsrätten en kvinna från Västerås till 8 års fängelse som huvudman i en liga som importerade ”internetdrogen” MDPV. Svea hovrätt dömde henne till 7 års fängelse. HD dömde henne till 1 år! Klienten försattes på fri fot, och hon har begärt skadestånd för att hon satt häktad på tok för länge.

– Det senaste målet (HD:s dom 9/3 2012, mål B 4468-11) gällde en klient från Fagersta som ertappades med ett halvt kilo amfetamin och dömdes av tingsrätten efter gamla strafftabellen till 3½ års fängelse. Hovrättens majoritet dömde honom till 3 år, men ordföranden skrev 2½ år i en skiljaktig mening. Den stora frågan i HD var rubriceringen. Ett kvarts kilo amfetamin har alltid varit på gränsen till grovt brott, med minimistraffet  2 års fängelse. Men nu bedömde HD straffvärdet för ett halvt kilo amfetamin till 1½ år, och rubriceringen blev narkotikabrott av normalgraden. Det är en otrolig förändring.

Hur gör du för att få prövningstillstånd?
– Jag har försökt anamma rådet från HD:s förre ordförande Johan Munck att inte skriva så långt. Man ska inte tynga målet med allt, för då är det lätt att man döljer kornen. Så har jag mycket brottmål, och kombinationen med intresse och engagemang för brottmål tror jag kan ge resultat. Jag jobbade 10 år vid polisen först och gick juristlinjen för att bli polischef. Mina fem HD-fall är ju alla brottmål. Flera klienter har fångats av min bakgrund som polis. De har sagt att det är en trygghet att veta att du har varit ”på andra sidan”. I början hände det att det stod i protokollen: ”Jag godtar inte den försvarare rätten förordnar, utan jag vill ha den där långa killen från Fagersta som har varit polis”!

Hur är det att plädera i HD?
– Det finns ett lugn där. Du har en eller två frågor att plädera kring och kan verkligen ägna dig åt dem. Du slipper bevisvärderingsresonemang, och kan gå rakt på det som juristen tycker är godsaker: att få tala om rättsliga bedömningar. Jag tycker det har varit fascinerande att uppträda i HD. Hoppas jag kommer dit i alla fall en gång till!

Annons
Annons