search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Claes Peyron till minne

Disciplinnämndens mångårige ordförande Claes Peyron har avlidit efter en längre tids sjukdom. Få advokater torde ha satt så tydliga spår i och gjort så stora insatser för Advokatsamfundets verksamhet som Claes Peyron.

När Claes Peyron lämnade sin post som ordförande i disciplinnämnden sommaren 2008 hade han varit dess ordförande i nästan sexton år. När Claes i september samma år fyllde 70 år kunde han summera 39 år som advokat. Innan Claes tog hand om ordförandeklubban i disciplinnämnden satt han tio år i huvudstyrelsen, först i sju år som ledamot och sedan tre år som vice ordförande. Mellan uppdraget som ordförande i disciplinnämnden och uppdragen för huvudstyrelsen var han ”fri” ett år. Men uppehållet gav ”lätta abstinensbesvär”, sa han i en intervju i tidskriften Advokaten (nr 5 2008).

Efter att Claes lämnade ordförandeskapet i disciplinnämnden till Lena Frånstedt Lofalk försjönk han inte till ro. Istället fortsatte han att oförtrutet att följa utvecklingen av god advokatsed. Sommaren år 2010 gav Advokatsamfundet ut Claes Peyrons bok Advokatetik. Där hade han sammanställt och analyserat disciplinnämndens praxis från sin tid som ordförande i nämnden 1992–2008, utifrån sin egen grundliga genomläsning av nämndens alla avgöranden under perioden.

Bokutgivningen följdes upp julen 2011 med Claes supplement till boken. Där hade han ägnat sig åt att gå igenom alla disciplinnämndens avgöranden från tiden efter det att han avgick som nämndens ordförande 2008 till och med slutet av år 2010.

Claes Peyron biträdde även Advokatsamfundets etikkommitté i arbetet med de nya vägledande regler om god advokatsed som antogs 2008.

Claes Peryon växte upp i ett advokathem, både pappa Bertil och mamma Stina var advokater. Claes far satt i styrelsen och i den första disciplinnämnden. Han var med och skrev de stadgeändringar som ledde till att disciplinnämnden infördes.

För Claes var det först självklart att han inte skulle bli advokat. I stället var han helt inriktad på att bli forskare. Men när han satt ting i Ängelholm kom han underfund med att han faktiskt tyckte att det var roligare med människor än med böcker, även om han tyckte om böckerna också.

Efter tinget började han på familjens byrå. Så småningom kom Claes att nästan enbart arbeta med affärsjuridik.

Den 23 april träffades vi i Stockholm för att göra en intervju till en planerad bok som ska ges ut under hösten 2012, som en del i Advokatsamfundets 125-årsjubileum. Claes sa att han kände sig trött, men så snart han fick börja resonera och reflektera över advokatetiska frågeställningar piggnade han till, och han var snart tillbaka som i sin krafts dagar med snillrika formuleringar och analytiska resonemang. Formuleringsglädjen, nyfikenheten och den stilla humorn var åter.

Dagen efter intervjun ringde Claes upp; han hade ett angeläget tillägg att göra:
– Det handlar om de situationer då näringslivet gör upp tvister i andra fora än tingsrätten. I dessa kan det ibland finnas en lätt osmaklig tendens att utnyttja disciplinnämnden i den pågående processen.

Engagerad och orädd som alltid. Men blott nio dagar efter vårt möte, den 2 maj gick Claes Peyron bort vid en ålder av 73 år. En intensivt och under många år lysande stjärna på advokaternas egna himlavalv har slocknat.

Anne Ramberg om Claes Peyron
– Claes Peyron har gjort enastående insatser för oss advokater och vårt yrke. Han har varit instrumental i upprätthållandet och utvecklandet av god advokatsed. Samtidigt som han var modern värnade han om klassiska advokatvärden. Men han var framförallt en förebild för en god advokat. Han hade stor integritet. Han var en synnerligen klok person.

Börje Samuelsson om Claes Peyron
Börje Samuelsson arbetade tillsammans med Claes Peyron i 30 år.
– Jag började hos advokaterna Peyron i februari 1983, och Claes blev verkligen min mentor som advokat, långt innan det ordet kom på modet. Vi var verksamma inom olika juridiska fält, men ändå hade vi ett oändligt antal samtal om juridik. Claes hade en oerhört stor juridisk allmänbildning, och jag hade alltid stort utbyte av att diskutera med honom. Claes hade en juridisk intuition som alltid gjorde att han kom rätt i analysen.

Annons
Annons