search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ålder och visdom – konkurrensfördelar för ny byrå

Affärsjuristerna Hans-Elof Olsson och Torbjörn Molander på Mannheimer Swartling i Göteborg öppnar eget i maj.
– Sammanlagt har vi varit i näringslivets tjänst i mer än 80 år, säger männen bakom MolanderOlsson Advokatbyrå AB.

Kontoret ligger nära Götaplatsen och byråns mission statement ser ut så här:

"Vi är bägge över 70 och vår grundläggande idé är att vi vill skapa en plattform för en fortsatt yrkesmässig aktivitet som advokater, och samtidigt skapa förutsättningar för en harmonisk övergång från aktiv advokatverksamhet till en tillvaro med olika intellektuella aktiviteter inom våra respektive intresseområden."

Paret betonar att etableringen sker i största samförstånd med och support från Mannheimer Swartling. Deras initiativ att starta eget har applåderats såväl inom som utanför advokatvärlden.

– Vi har fått många positiva interna mejl här på byrån när våra planer blev kända, vissa rent rörande, säger Hans-Elof Olsson.

– Reaktionerna från klienthåll har varit mer begränsade då vi inte gått ut med detta till alla, men nyckelpersoner som jag talat med har varit ytterst uppmuntrande. Ingen säger: "Varför ska ni hålla på med det här nu när ni är så gamla", framhåller Torbjörn Molander.

MolanderOlsson Advokatbyrå ska ägna sig åt affärsjuridik med särskild inriktning på bolagsrätt, ägarrelaterade frågor och fastighetsjuridik.
– Vår konkurrensfördel är ålder och visdom! Vår gemensamma klokskap förvärvad under många år i näringslivets tjänst kan säkert tillföra en hel del.

Säger de och motiverar beslutet att arbeta i en ålder när många spelar golf, odlar rosor eller andra fritidsintressen med att advokatrollen är alltför inspirerande för att lämna därhän.

De anser att regeringen Reinfeldt definitivt är rätt ute när den vill underlätta möjligheterna att arbeta efter 65.
– Alla som kan och vill fortsätta arbeta ska ha den här möjligheten. Vi fortsätter så länge det är intressant, samtidigt ska man vara väldigt ödmjuk, det handlar ju givetvis om att man får behålla hälsan, säger Hans-Elof Olsson.

De kommer inte arbeta heltid, utan typen av uppdrag samt fritidsintressena styr arbetstiden.
– Vi fortsätter så länge det är kul och man får behålla hälsan som sagt. Vi är övertygade att många advokater kommer göra som vi och arbeta vidare efter att de fyllt 65.

Några samarbetsproblem är inte att vänta då herrarna varit kolleger på tidigare Mannheimer & Zetterlöf och nuvarande Mannheimer Swartling i över 40 år.
– Det blir ett fortsatt true partnership, säger Hans-Elof Olsson som för övrigt rekommenderade att Torbjörn Molander skulle anställas på Mannheimer & Zetterlöf 1969.

Annons
Annons
Annons