search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatprotester mot åklagare i Södertäljemålet

Åklagarnas sätt att bedriva fortsatt förundersökning och löpande åberopa nytt material i Södertäljemålet äventyrar försvararnas möjligheter att bedriva ett effektivt och rättssäkert försvar. Det hävdar 17 försvarsadvokater i en unik skrivelse till tingsrätten.

I mars vände sig samtliga försvarare i det så kallade Södertäljemålet till Södertälje tingsrätt med en skrivelse, där man la fram sina synpunkter på processen. De 17 advokaterna pekar bland annat på att åklagaren upprepade gånger presenterat nytt material och tilläggsprotokoll till förundersökningen. Enligt skrivelsen har försvararna mycket svårt att hinna gå igenom allt material under pågående huvudförhandling, vilket äventyrar möjligheten att bedriva ett effektivt försvar.
Advokat Jan Karlsson är en av försvararna bakom skrivelsen.
– Vi har känt oss lite maktlösa. Vi pressas mellan en tingsrätt som föresatt sig att hålla schemat i säkerhetssalen, åklagare som inte gjort utredningen färdig och unga tilltalade som suttit frihetsberövade under lång tid och har rätt till ett fullgott försvar, säger han för att förklara den mycket ovanliga åtgärden att lämna en skrivelse till rätten.

Jan Karlssons kritik riktas främst mot åklagarna i målet, Internationella åklagarkammaren i Stockholm. Han menar att utredningen inte alls var färdig när åtal väcktes.
– Sett i backspegeln så skulle rättegången inte ha börjat, i alla fall inte med den utredning som fanns då, säger Jan Karlsson.
Utredningen har stora brister, anser Karlsson, brister som åklagarna försökt undanröja under själva rättegången. Resultatet har blivit stora mängder nytt utredningsmaterial som kommit till under processens gång, vilket i sin tur för med sig saker som försvararna måste kontrollera. Försvarets nödvändiga kontroll leder sedan fram till ytterligare utredningsåtgärder från åklagarnas sida.
Huvudförhandlingen i Södertäljemålet pågår fram till slutet av maj och har förlängts i olika omgångar bland annat på grund av nytillkommet material och ny bevisning. Oavsett utgången i målet anser inte Jan Karlsson att saken är utagerad.
– Det finns skäl att i särskild ordning låta granska hur denna förundersökning har bedrivits, säger han.

Åklagarna i Södertäljemålet säger i en kommentar via e-post att så länge processen pågår i domstol kommer åklagarna inte att kommentera målet på annat sätt än i rättssalen.

Södertäljemålet
Södertäljemålet är en av de största rättegångar som hållits i Sverige. Huvudförhandlingen, som hålls i Stockholms tingsrätts säkerhetssal, sträcker sig över flera månader, och sammanlagt 17 personer står åtalade för bland annat mord eller medhjälp till mord, människorov och grov utpressning. Målet har sitt ursprung i en dödsskjutning i stadsdelen Ronna i Södertälje i december 2009. Flera skjutningar följde i spåret av den. Enligt polisen handlar det om en kamp om den kriminella marknaden med bland annat narkotikahandel och grov utpressning i Södertälje.

Annons
Annons
Annons