search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

ABS-byråer godkända

Nu kommer icke-advokaterna in på den brittiska advokatmarknaden, genom så kallade alternativa byråstrukturer. Redan har fem byråer fått tillstånd till nya driftsformer.

I januari öppnades möjligheten för brittiska advokater att samarbete med andra yrkesgrupper inom så kallade alternativa byråstrukturer, ABS. Under kort tid i mars och april godkände Solicitors Regulation Authority, SRA, alternativa byråstrukturer för fem byråer, fyra i England och en i Wales. Enligt SRA behandlas ytterligare drygt 70 ansökningar om ABS-status av myndigheten.

De första tillstånden kom i slutet av mars och gällde en stor och etablerad juristbyrå och två små advokatbyråer. Juristbyrån Co-operative Legal Services har 400 anställda och arbetar sedan 2006 med bland annat skadeståndsrätt och testamenten. Med tillståndet att bli ABS kan byrån nu bredda sin verksamhet. De två andra byråerna har sökt tillstånd för att ta in icke-advokater som delägare och managing partners.

Den fjärde byrån att få tillstånd till ABS är NewLaw Legal, baserad i Cardiff i Wales. Byrån har redan föregått reglerna om ABS genom att ta in icke-advokater i ledningen. I slutet av april fick också en av Englands hundra största byråer, Russell Jones & Walker, sitt tillstånd att drivas som ABS. Byrån tas därmed över av australiensiska Slater & Gordon, som redan köpt upp byrån. Russell Jones & Walker sysselsätter över 400 personer vid tio olika kontor i England.

Möjligheten till ABS är en del av den omdebatterade Legal Services Act, som syftar till att göra den brittiska juridiska marknaden mer liberal och konsumentvänlig. Legal Services Act har fått hård kritik från en rad nationella och internationella advokatorganisationer, däribland Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE. CCBE befarar att advokat­etiska kärnvärden som oberoende, frihet från intressekonflikter och tystnadsplikt hotas om icke-advokater tillåts få inflytande över advokatbyråernas verksamhet.

Annons
Annons