search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Syriens övergrepp mot advokater fördöms

Världens stora internationella advokatorganisationer uttrycker i ett brev till FN:s generalsekreterare sitt stöd för Syriens advokater, som enligt uppgift trakasseras, fängslas och utsätts för övergrepp därför att de deltar i fredliga yttringar av avvikande åsikt eller företräder syriska medborgare som är inblandade i protester.

Fjorton advokatorganisationer har undertecknat brevet, som uttrycker den internationella advokatkårens starka stöd för de syriska advokater som hindras av myndigheterna i Syrien att fullgöra sina yrkesplikter på ett oberoende och opartiskt sätt. Advokatorganisationerna fördömer starkt den syriska regeringens åtgärder, och uppmanar de syriska myndigheterna att uppfylla sina skyldigheter enligt FN:s grundläggande principer för advokatrollen.

William D. Meyer, ordförande för International Legal Assistance Consortium, sade på brevskrivarnas vägnar:
– Överväldigande bevisning som har samlats in av internationella organisationer visar att de syriska myndigheterna inte garanterar advokaters säkerhet på ett adekvat sätt, som FN:s principer kräver.

Meyer tillade:
– Den internationella advokatkåren har beslutat att uttala sig enhälligt till stöd för Syriens advokater, som försöker arbeta under ofattbara förhållanden. Det är viktigt att de vet att deras arbete värdesätts och applåderas av deras kolleger utanför Syrien.

Organisationernas brev avses sända ett starkt budskap dels om att det finns ett samlat stöd för dem som arbetar fredligt för reformer, dels om att de syriska advokater som tiger eller stöder regimens linje har fel.

Annons
Annons