search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Pro bono ökade under krisen

I USA arbetade drygt 80 procent av advokaterna pro bono under ett år. Advokaterna är därmed betydligt mer aktiva frivilligarbetare än genomsnittsamerikanen.

"Pro bono-arbete är grundläggande för advokatkårens kultur och det har setts som en moralisk skyldighet för advokater – både formellt och informellt – sedan yrket kom till. Det finns också starka bevis för att pro bono-verksamheten har vuxit under de senaste 25 åren".

Det skriver American Bar Association, ABA, i en rapport om pro bono-arbete som publicerades 2009.

Enligt rapporten hade 73 procent av de tillfrågade advokaterna, bolagsjuristerna och domarna lämnat gratis juridisk hjälp till personer med begränsade resurser eller organisationer som arbetar för sådana under året som gått, alltså tolv månader under 2007 och 2008. Bland advokaterna var siffran hela 81 procent. I hela den amerikanska befolkningen uppger 26 procent att de utfört någon form av samhällsnyttigt frivilligarbete av denna typ.

Genomsnittsadvokaten hade bidragit med 41 timmars pro bono-arbete. Huvuddelen av hjälpen hade getts helt gratis snarare än mot nedsatt taxa, och vanligast var att pro bono-arbetet riktats till en enskild person (2/3) snarare än en organisation (1/3).

ABA:s statistik visar att advokater på små byråer arbetade mer pro bono än de vid stora advokatfirmor. Pro bono-klienterna kom vanligen via rättshjälpen eller organisationer för mänskliga rättigheter som hänvisat till advokat, men det var också vanligt, särskilt bland små byråer, att de var bekanta, familjemedlemmar eller tidigare klienter. De vanligaste uppgifterna som advokaterna hjälpte till med var rådgivning, granskning och framtagande av juridiska dokument och domstolsrepresentation.

Precis som de svenska advokaterna uppgav de amerikanska att de främsta drivkrafterna för pro bono-arbete var personlig glädje och välbefinnande och ansvarskänsla. De som inte ägnat sig åt något pro bono-arbete förklarade det främst med tidsbrist och en negativ inställning från arbetsgivaren.

Pro bono-verksamhet har en lång tradition i USA. Men det är en tradition som växer. Enligt ABA-rapporten fanns det 1980 83 olika pro bono-program i landet för att ge fattiga personer möjlighet till juridisk hjälp. 2008 var motsvarande siffra närmare ett tusen sådana program.

1996 grundades Pro bono challenge i USA. Organisationen utmanade de största advokatbyråerna, de med över 50 medarbetare, att satsa 3–5 procent av sina debiterbara timmar varje år på ideellt arbete.

År 2010 hade 138 advokatbyråer med sammanlagt över 50 000 advokater anslutit sig. Totalt satsade dessa byråer närmare 4,5 miljoner timmar på ett år, varav 1,5 miljoner timmar användes för att företräda låginkomsttagare i domstol. Siffrorna innebar en liten minskning från rekordåren 2008 och 2009. Mycket talar dock för att de stora pro bono-satsningarna dessa år berodde på att man lät advokater som blivit sysslolösa på grund av krisen arbeta pro bono i stället.

Några exempel på pro bono-projekt i USA

"Guantánamo Bay Bar Association"
Omkring 500 advokater arbetar pro bono, koordinerade av organisationen Center för Constitutional Rights, för att ge fångarna på Guantánamobasen juridiskt biträde.

Orkanen Katrina
En rad advokatbyråer bistår offer för orkanen Katrina, som förstörde bland annat New Orleans år 2005.

Military Pro Bono Project
Juridisk hjälp till aktiva soldater, med bland annat konsumenträtt, familjerätt, hyresrätt och arbetsrätt.

Medical-Legal Partnerships Pro Bono Support Project
Hjälper patienter till rätta i den snårskog av regelverk som styr sjukvård och sociala förmåner.

Annons
Annons