search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Rysk antigay-lag väcker oro
Från och med mitten av mars kan den som uttalar sig positivt om homosexualitet i S:t Petersburg straffas med upp till 100 000 kronor i böter. Nu protesterar såväl HBT-rörelsen som organisationer för mänskliga rättigheter mot det allt hårdare klimatet för homo-, bi- och transsexuella i Ryssland.
S:t Petersburg var det fjärde länet i Ryssland att förbjuda "propaganda för homosexualitet". Men de homofoba strömningarna i Ryssland är inte begränsade till enstaka platser. Flera ledamöter av det ryska parlamentet, duman, har förespråkat en liknande lag på nationell nivå, liksom företrädare för den ryskortodoxa kyrkan.
Lagen i S:t Petersburg förbjuder all propaganda för "sodomi, lesbianism, bisexualitet eller transsexualitet för minderåriga". Straffet kan för privatpersoner bli runt 1 000 kronor i böter, medan företag och organisationer kan få böta upp till hundra gånger så mycket.
Den ryska HBT-rörelsen planerar att överklaga lagen. De har också fått stöd av utländska organisationer, bland andra svenska RFSL. Även MR-organisationer som Amnesty International har uppmärksammat lagen.

Domen mot Lubanga ett framsteg för ICC
Internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, meddelade den 14 mars sin dom mot krigsherren Thomas Lubanga Dyilo. ICC fann Lubanga skyldig till att ha rekryterat och använt barnsoldater i striderna i Kongo under åren 2002 och 2003.
Domen mot Lubanga är den första i ICC:s historia, och den mottogs mycket positivt av advokatorganisationen International Bar Association, IBA. Enligt IBA är domen ett symboliskt framsteg, som nåtts trots stora svårigheter i processen.
Thomas Lubanga Dyilo överlämnades till ICC från Kongo redan 2006, och har sedan dess suttit i förvar i Haag. ICC har ännu inte meddelat något straff i Lubangamålet.

Sociala medier viktigare i marknadsföring
Allt fler amerikanska storbyråer anställer experter på sociala medier för att arbeta med firmans närvaro på Twitter, You­tube, Facebook och andra nya interaktiva medier. Det rapporterar American Bar Associations webbtidning ABA-journal.
ABA-journal berättar också om en undersökning bland 179 advokatbyråer omkring sociala medier. 20 procent av de tillfrågade hade personal anställd på heltid för att arbeta med sociala medier. 40 procent av byråerna ansåg att bloggar och sociala medier kan bidra till att dra in nya ärenden till byrån.

Annons
Annons