search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser Aktuellt

Stockholm och Gotland får ny länspolismästare
Regeringen har utsett Mats Löfving till länspolismästare vid Polismyndigheten i Stockholms län och Polismyndigheten Gotland. Löfving är sedan 2004 länspolismästare vid Polismyndigheten i Östergötlands län.
Mats Löfving utbildade sig till polis 1980–81 och arbetade därefter vid ordningspolisen i Norrköping. Han tog sin juristexamen 1988 och genomgick polischefsutbildning 1991–93. Därefter har Mats
Löfving haft ett antal ledande funktioner inom Polisen, som biträdande operativ ledare och ansvarig för kriminalavdelningen i Norrköping 1995–98,
ämnessakkunnig och biträdande enhetschef vid Justitiedepartementets polisenhet
1999–2001 och biträdande länspolismästare i Östergötland 2001–03.
Mats Löfving har deltagit i olika uppdrag och projekt inom Rikspolisstyrelsen. Han är ledamot i rikspolischefens förstärkta ledningsgrupp och sedan 2008 ordförande i Länspolismästarnas förhandlingsråd. Mats Löfving har också haft ett särskilt uppdrag av justitieministern att utreda vissa frågor om ungdomsbrottslighet och har varit expert i Missbruksutredningen.
Mats Löfving tillträder sin nya anställning den 5 maj 2012 och ersätter Carin Götblad, vars förordnande då går ut. Löfvings anställning löper till och med den 4 maj 2018.

Roschier lanserar app för smartphones
Advokatbyrån Roschier lanserar nu en egen så kallad app för Iphone och andra smartphones. Via appen kan man bland annat söka och få kontakt med byråns advokater och jurister, läsa nyheter och få information om lediga tjänster. Appen finns för Iphone, Android och Symbian.

Hovrätten för Övre Norrland får ny president
Regeringen har utnämnt Margareta Bergström till president i Hovrätten för Övre Norrland.
Margareta Bergström är generaldirektör för Brottsoffermyndigheten sedan 2005. Dessförinnan var hon rådman i Umeå tingsrätt 1998–2004. Margareta Bergström har också varit revisionssekreterare i Högsta domstolen, högskoleadjunkt i rättsvetenskap vid Umeå universitet och kommunjurist. Hon förordnades som hovrättsassessor 1988.
Margareta Bergström är också medlem av och en av grundarna till juristnätverket Hilda. Hon tillträder som hovrättspresident den 1 september 2012.

Tre kandidater nominerade till Europadomstolen
Regeringen har nu nominerat tre kandidater till positionen som Sveriges domare i Europadomstolen.
Kandidaterna är:
• Helena Jäderblom, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.
• Stefan Strömberg, lagman vid Göteborgs tingsrätt, samt medlem av nätverket Hildas manliga grupp Ruben.
• Margareta Åberg, president i Kammarrätten i Göteborg och medlem av nätverket Hilda.
Kandidaterna ska nu granskas innan en av de tre kan utses till domare i Europadomstolen. Den utsedda domaren kommer att efterträda Elisabet Fura, vars förordnande går ut i sommar.

Advokat-SM i fotboll 2012
Årets upplaga av Advokat-SM spelas på Östermalms idrottsplats och Stockholms station den 7 september 2012. Förra årets mästerskap vanns av Mannheimer Swartlings damer och White & Cases herrar. Läs mer på Advokat-SM:s webbplats http://advokat-sm.se.

Annons
Annons